Werkblad Afzuiging bij afwegen

Maatregelenniveau

Technisch

Beschrijving

 • Afzuiging tijdens het afwegen van grondstoffen beperkt de blootstelling aan stof.
 • Afzuiging kan via een weegcabine of met een afzuigmond. Een weegcabine werkt beter.

Werkwijze

 • Controleer voor je met de werkzaamheden begint altijd of de afzuiginstallatie is ingeschakeld.
 • Plaats geen spullen voor de aanzuigopening. Deze kunnen ervoor zorgen dat de afzuiging minder goed of niet werkt.
 • Ga niet tussen de stofbron en de afzuiging in staan. Dat kan de blootstelling aan stof zelfs verhogen.
 • De stoffilters moeten regelmatig worden vervangen.
 • Maak in overleg met de installateur een protocol voor het testen en het onderhoud van de installatie:
  • dagelijkse controle van buizen, luchtfilters en/of afvalzakken
  • wekelijks testen van de onderdruk
  • periodieke (regelmatige) inspectie door een deskundige
  • houd een inspectieverslag bij
 • Als er een afzuigmond is, plaats je deze zo dicht mogelijk bij de stofbron.

Aandachtspunten

 • Kies een type afzuiging dat geschikt is voor het soort verontreiniging.
 • Om grote hoeveelheden grondstoffen te wegen, kunnen ruime laminaire ‘inloopcabines’ met een afzuiging van beneden en achteren worden gebruikt.
 • De cabine moet ruim genoeg zijn om veilig te werken. Maak de cabine niet groter, omdat anders afzuigcapaciteit verloren gaat.
 • De algemene luchtstroom in de cabine moet ten minste 0,5 m/s zijn. De luchtstroom naar de openingen van de afzuigkap moet ten minste 1 m/s bedragen. Laat dit regelmatig controleren door de leverancier.
 • Let op de juiste luchtstroming: eerst langs de medewerker en dan langs de bron.
 • Zorg ervoor dat de werking van het afzuigsysteem makkelijk te controleren is door bijvoorbeeld een drukmeter of een verklikker.
 • De uitblaas van verontreinigde lucht mag niet terugstromen via ramen, deuren of andere luchttoevoeren.
 • Verontreinigde lucht moet weggevoerd worden van deuren, ramen en luchttoevoeren.
 • De afzuiging moet op korte afstand van de bron geplaatst zijn. De maximale afstand is gelijk aan de diameter van de afzuigmond. Op die afstand is de snelheid nog maar 10% van de luchtsnelheid in de afzuigmond.
 • Gezuiverde lucht kan alleen opnieuw in de werkomgeving gebracht worden als:
  • de concentratie allergenen in de gezuiverde lucht maximaal 10% van de grenswaarde voor dat allergeen is, en
  • er systemen zijn om de staat en de werking van het filtersysteem te controleren.
 • Om kleinere hoeveelheden grondstof af te wegen, kunnen afzuigkasten voor wegen (zie afbeelding) worden gebruikt.
 • Koop bij voorkeur afgepaste hoeveelheden grondstoffen in om het afwegen van grondstoffen te beperken.
 • Reinig en onderhoud het systeem regelmatig volgens het advies van de leverancier. Daarmee voorkom en verminder je ophoping van verontreiniging in het systeem en defecten aan de afzuiging.


Voorbeeld van een weegcabine
met afzuiging voor het wegen
van kleine hoeveelheden grondstof
Afzuigmond voor afzuiging bij
afwegen

Relatie met andere risico’s

Voor de afvoer van verontreinigde lucht gelden milieunormen. Indien je een milieuvergunning hebt, moet dit in de vergunning genoemd worden. Heb je geen milieuvergunning, informeer dan bij je gemeente.

Effectiviteit

Weegcabines kunnen de blootstelling fors verminderen.