Cover voor ATEX-handleiding

ATEX-handleiding

Risico op stofexplosie minimaliseren


In iedere bakkerij is meelstof aanwezig. Daardoor is er mogelijk explosiegevaar. Maatregelen volgens de ATEX-richtlijn beperken dit risico tot een minimum. Met de ATEX-handleiding voor de bakkerij en zoetwarenindustrie loop je alles in één keer na.

  • ATEX is een verplicht onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Heb je een explosieveiligheidsdocument (EVD) dat op de vorige handleiding (de versie van vóór oktober 2019) is gebaseerd? Dan moet je deze updaten.

Gratis ATEX-handleiding

De ATEX-handleiding is gratis beschikbaar in twee versies: de handleiding voor ambachtelijke bakkerijen en de handleiding voor industriële bakkerijen.

  • Voor ambachtelijke bakkerijen volstaat een risico-inventarisatie met een plan van aanpak voor aanpassingen die eventueel nodig zijn.
  • Voor industriële bakkerijen en voor zeer grote ambachtelijke bakkerijen zijn er andere en grotere risico’s. Deze bakkerijen moeten een explosieveiligheidsdocument (EVD) opstellen.

Je kunt de handleiding downloaden en opslaan op je computer. Zo kun je alle schema’s op je computer invullen, of deze printen en op papier invullen.

  1. Loop de hele handleiding door. Als iets niet van toepassing is, ga dan naar het volgende onderdeel.
  2. Vul alle acties in die uit de schema’s volgen en verzamel die.
  3. Zijn er nog installaties die niet in de handleiding zijn opgenomen? Dan moet je deze zelf nog apart inventariseren.
  4. Maak een plan van aanpak om de acties uit te voeren.

Als je alles hebt ingevuld, heb je een compleet overzicht en weet je precies wat je eventueel nog moet doen. Als je een plan van aanpak (ambachtelijke bakkerij), of een EVD (industriële bakkerij) hebt opgesteld, voldoe je aan de wetgeving.