Cover voor Bedrijfsontwikkelplan ondersteunt ondernemers én medewerkers

Bedrijfsontwikkelplan ondersteunt ondernemers én medewerkers

Werkgevers en werknemers in de bakkerijbranche erkennen het belang van (blijven) leren en ontwikkelen. Maar het blijkt soms lastig om hieraan in de praktijk handen en voeten te geven. De Stichting Bakkracht ondersteunt bakkerijen op weg naar duurzame inzetbaarheid met het Bedrijfsontwikkelplan.

Een Bedrijfsontwikkelplan:

  • is een concrete ondersteuning bij het gericht opleiden van medewerkers in het kader van duurzame inzetbaarheid;
  • geeft aan waar het bedrijf naartoe wil, en brengt duidelijk in kaart welke kennis, vaardigheden en functies hiervoor nodig zijn;
  • brengt in beeld hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen, aansluitend bij de gestelde ontwikkeldoelen van het bedrijf en de eigen behoeftes.

Het Bedrijfsontwikkelplan zorgt er zo voor dat zowel het bedrijf als de medewerker goed op de toekomst zijn voorbereid.

Hoe wordt een Bedrijfsontwikkelplan gemaakt?

Om een Bedrijfsontwikkelplan voor een industriële of ambachtelijke bakkerij te kunnen schrijven, vinden eerst drie gesprekssessies plaats met de ondernemer en de medewerkers. Daarbij wordt besproken wat de wensen voor de toekomst zijn en waar de ontwikkelbehoeftes liggen. Op basis van de uitkomsten van deze sessies en de meest recente ontwikkelingen in de markt wordt een Bedrijfsontwikkelplan gemaakt. Het plan is een concreet opleidings- en ontwikkelplan, waarmee zowel werkgevers als werknemers direct aan de slag kunnen.

Het Bedrijfsontwikkelplan geeft bakkersbedrijven de regie over de noodzakelijke ontwikkeling van medewerkers in hun bedrijf. Tegelijkertijd zijn deze medewerkers nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het plan. Dit vergroot de draagkracht en zal iedereen in het bedrijf stimuleren en motiveren om met de uitkomsten aan de slag te gaan.

Pilot

In het eerste en tweede kwartaal van 2022 vindt een pilot plaats met vijftien ambachtelijke en/of industriële bakkerijen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen aan deze pilot kosteloos deelnemen.

Na evaluatie van de pilot kunnen bedrijven zich na de zomer aanmelden voor deelname aan het Bedrijfsontwikkelplan. De kosten bedragen dan maximaal € 1.500 per bedrijf. Interesse? Meer informatie en aanmelding voor de pilot en het vervolg bij Carla Zwierstra van de Stichting Bakkracht via 06 83 22 87 28 of carla.zwierstra@bakkracht.nl.

Nieuws uit de branche