Cover voor Bedrijfsontwikkelplan

Bedrijfsontwikkelplan

Bereid je bedrijf en medewerkers voor op de toekomst

De Stichting Bakkracht helpt met het Bedrijfsontwikkelplan bakkerijen op weg naar duurzame inzetbaarheid. Een Bedrijfsontwikkelplan ondersteunt bij het gericht opleiden van medewerkers, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Het plan geeft aan waar het bedrijf naartoe wil, welke kennis, vaardigheden en functies hiervoor nodig zijn, en hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen binnen de ontwikkeldoelen van het bedrijf en hun eigen behoeftes.

Het Bedrijfsontwikkelplan is een samenwerking tussen Wecreate Consulting en Stichting Bakkracht. Het wordt gesubsidieerd door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en Food in Transitie 2030 – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hoe werkt het Bedrijfsontwikkelplan?

Om een Bedrijfsontwikkelplan voor een industriële of ambachtelijke bakkerij te schrijven, zijn er eerst drie gesprekssessies met de ondernemer of directie, leidinggevenden en medewerkers. De sessies gaan over de wensen voor de toekomst en waar de ontwikkelbehoeftes liggen:

Sessie 1: focus op de organisatie

  • Wat is de geschiedenis van het bedrijf?
  • Waar staat het bedrijf nu?
  • Hoe ziet de organisatiecultuur eruit?
  • Waar wil de ondernemer heen?

Sessie 2: focus op de medewerkers

  • Welke ambities hebben medewerkers?
  • Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om de doelen te realiseren?

Sessie 3: actieplan opstellen

Koppelen van de uitkomsten van de eerste twee sessies tot een concreet en praktisch advies, onder andere over hoe het bedrijf met zijn medewerkers kan werken aan leren en ontwikkelen.

We hebben gemerkt hoe waardevol het is om onze werknemers mee te nemen in onze toekomstplannen.

Derkjan Marsman, hr-adviseur
Bakkerij Smithuis (Oldenzaal) en Bakkerij Faber (Hoogeveen)

Samen werken aan ontwikkeling

Het Bedrijfsontwikkelplan draait om cocreatie: op een interactieve manier samenwerken aan praktische en concrete uitkomsten. Het plan geeft bakkersbedrijven de regie over de noodzakelijke ontwikkeling van medewerkers in hun bedrijf. Tegelijkertijd worden medewerkers nadrukkelijk betrokken bij het maken van het plan. Dit vergroot het draagvlak en stimuleert en motiveert iedereen in het bedrijf om met de uitkomsten aan de slag te gaan.

Pilot Bedrijfsontwikkelplan

In februari 2022 startte een pilot met 14 bakkerijen die positieve ervaringen opleverde. Meer daarover lees je in de Eindevaluatie pilot Bedrijfsontwikkelplan.

Nieuw traject in 2024

In 2024 start een nieuwe ronde van het Bedrijfsontwikkelplan. Ambachtelijke en industriële bakkerijen kunnen, dankzij subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en Food in Transitie 2030, tegen een geringe eigen bijdrage deelnemen aan het Bedrijfsontwikkelplan.

Aanmelden kan bij Stichting Bakkracht: info@bakkracht.nl. Daar kun je ook terecht voor meer informatie.