Cover voor Deelname PAWW eindigt per 1 oktober

Deelname PAWW eindigt per 1 oktober

De deelname aan de verzekering Private Aanvulling Werkloosheid Wet (PAWW) wordt beëindigd per 1 oktober 2022. Hierdoor stopt ook de inhouding van de premie van 0,4% (2021) op het salaris van werknemers. De bakkerijbranche gaat werken aan een mogelijke sectorale regeling.

Geen premie PAWW meer inhouden

De aansluiting bij PAWW eindigt per 1 oktober 2022. De PAWW is een soort verzekering, waarvoor dus tot 1 oktober dekking bestaat. Vanaf 1 oktober mag de werkgever geen premie voor de PAWW meer inhouden op het salaris van de werknemer, ook als de werkgever per 4 weken betaalt. Dat betekent dat dit in de salarisadministratie aangepast moet worden.

Mogelijk vervolg

In het onderhandelingsresultaat van de cao is opgenomen dat cao-partijen gaan kijken of ze de regeling binnen de sector op een andere wijze kunnen vormgeven. Hierover zal nog overlegd worden; meer informatie daarover volgt. 

Nieuws uit de branche