Cover voor Beëindiging Sociaal Fonds Bakkersbedrijf per 1 augustus 2025

Beëindiging Sociaal Fonds Bakkersbedrijf per 1 augustus 2025

Op 12 september 2023 heeft de NBOV besloten om zelfstandig met vakorganisaties aparte (cao-)afspraken overeen te komen. Dit betekent dat het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB) per 1 augustus 2025 in de huidige vorm stopt.

Wat gebeurt er nu?

  • Op dit moment werken bestuur en secretariaat van het SFB aan een afbouwplan. Het is nog niet bekend hoe dit proces er precies uit gaat zien en wat de gevolgen zijn voor organisaties die werken voor of namens het SFB, of (project)subsidie ontvangen.
  • Het bestuur heeft in september 2023 besloten dat in 2024 het bestaande beleid zoveel mogelijk wordt uitgevoerd.

Voor vragen hierover kun je terecht bij het secretariaat van het SFB.

Meer informatie

Nieuws uit de branche