Cover voor Informatiebijeenkomsten vitaliteitsregeling dit jaar goed bezocht

Informatiebijeenkomsten vitaliteitsregeling dit jaar goed bezocht

In 2023 waren er in totaal 8 informatiebijeenkomsten over de vitaliteitsregeling. Medewerkers in de bakkerijsector kregen tijdens deze middagen informatie over de regeling en over zaken die daar veel mee te maken hebben, zoals ‘financiële gezondheid’.

De bijeenkomsten waren in heel Nederland – van Leeuwarden tot Herten en van Nijverdal tot Kloetinge – zodat medewerkers zoveel mogelijk in hun eigen regio een bijeenkomst konden bezoeken. De deelnemers waren enthousiast over de middagen. Zij gaven aan dat de informatie over de vitaliteitsregeling, de keuzes rondom het pensioen, en over financiële en lichamelijke gezondheid verhelderend was. Centraal stond het ‘je goed voelen’ en het mogelijk maken om fit aan het werk te blijven.

Begin november was de laatste bijeenkomst van 2023. Nieuwe bijeenkomsten in 2024 worden bekendgemaakt via Bakbekwaam. Medewerkers die mogen deelnemen aan de vitaliteitsregeling en nog niet eerder een bijeenkomst hebben bijgewoond, krijgen automatisch een uitnodiging voor een bijeenkomst in de regio.

Over de vitaliteitsregeling

Iedere medewerker van 60 jaar of ouder mag deelnemen aan de vitaliteitsregeling. Deze regeling is opgenomen in de Cao Bakkersbedrijf om langer doorwerken mogelijk te maken. De leeftijd waarop je AOW krijgt, stijgt namelijk.

De vitaliteitsregeling staat voor 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw. Je werkt dus minder uren, verdient 90% van je salaris, en bouwt volledig pensioen op. Zo wordt het makkelijker om langer door te werken.

Meer informatie over de vitaliteitsregeling, zoals een duidelijke folder, lees je op:

Nieuws uit de branche