Cover voor CAO Bakkersbedrijf

CAO Bakkersbedrijf

1 juni 2021 tot 1 juni 2023

De cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 juni 2021 en heeft een looptijd tot 1 juni 2023. Het akkoord wordt momenteel omgezet naar cao-teksten en het proces van het algemeen verbindend verklaren van de cao bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt ingezet.

Antwoord op vragen over de eenmalige uitkering

Op de pagina Veelgestelde vragen eenmalige uitkering lees je de antwoorden op een aantal vragen over die eenmalige uitkering.

Salaristabellen

Geschil: de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden

Als werkgevers en werknemers onderling een geschil hebben over de toepassing van de cao, kunnen zij dit geschil voor beoordeling en een (bindend) advies aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden voorleggen. Meer informatie? Mail naar info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl.

Teksten en documenten van eerdere cao’s

In het archief CAO Bakkersbedrijf vind je de teksten en eventuele aanvullende documenten van eerdere cao’s.