Cover voor Cao Bakkersbedrijf

Cao Bakkersbedrijf

De Cao Bakkersbedrijf komt tot stand door onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in de bakkerijsector.

 • De vakbonden FNV (opent in nieuw venster) en CNV (opent in nieuw venster) vertegenwoordigen de werknemers.
 • De NBOV (opent in nieuw venster) vertegenwoordigt de werkgevers in de ambachtelijke bakkerij en de NVB (opent in nieuw venster) vertegenwoordigt de werkgevers in de industriële bakkerij.

Zij onderhandelen samen over wat er in de cao komt te staan.

Cao vanaf 1 juni 2023

 • Voor de industriële bakkerij is een cao tot stand gekomen met een looptijd van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2024. De bijbehorende salaristabellen voor 2024 zijn hieronder te vinden; de salaristabellen voor 2023 staan in het Archief salaristabellen.
 • Voor de ambachtelijke bakkerij is een cao tot stand gekomen met een looptijd van 1 juni 2023 tot en met 28 februari 2025. De bijbehorende salaristabellen voor 2024 zijn hieronder te vinden; de salaristabellen voor 2023 staan in het Archief salaristabellen.

De volledige tekst van de cao (het cao-boekje) wordt op Bakbekwaam gepubliceerd zodra deze algemeen verbindend is verklaard. De tekst van de cao tot 1 juni 2023 vind je in het Archief Cao Bakkersbedrijf.

Vragen over de Cao Bakkersbedrijf?

Heb je een vraag over de inhoud van de cao? Chat met de Cao Assistent van Bakbekwaam en krijg snel antwoord. Duidelijk en efficiënt!

Let op: de Cao Assistent werkt tijdelijk nog op basis van de vorige cao. Bakbekwaam is op dit moment bezig om de nieuwe cao-informatie beschikbaar te maken voor de Cao Assistent.


Salaristabellen industriële bakkerij 2024

De salaristabellen voor 2023 staan in het Archief salaristabellen.

Let op: per 1 januari en 1 juli van elk jaar worden de bedragen aangepast volgens de Wet minimumloon (WML). De geactualiseerde salaristabellen worden telkens zo snel mogelijk gepubliceerd.

 • De cao-verhoging van 1 januari 2024 (31 december bij vierweekse betaling) voor de werknemers die vallen onder de industriële bakkerij bedraagt 4,5%.
 • De cao-verhoging van 1 juli 2024 (14 juli bij vierweekse betaling) voor de werknemers die vallen onder de industriële bakkerij bedraagt 4,5%.

Salaristabellen ambachtelijke bakkerij 2024

De salaristabellen voor 2023 staan in het Archief salaristabellen.

Let op: per 1 januari en 1 juli van elk jaar worden de bedragen aangepast volgens de Wet minimumloon (WML). De geactualiseerde salaristabellen worden telkens zo snel mogelijk gepubliceerd.

 • De cao-verhoging van 1 juni 2024 (of loonperiode 7/2024) voor de werknemers die vallen onder de ambachtelijke bakkerij bedraagt 5%.
 • De cao-verhoging van 1 januari 2025 (of loonperiode 1/2025) voor de werknemers die vallen onder de ambachtelijke bakkerij bedraagt 2,75%.

Dispensatie loonschaal 1a aanvragen

Werkgevers die dispensatie willen aanvragen voor loonschaal 1a gebruiken daarvoor het Aanvraagformulier dispensatie loonschaal 1a (opent in nieuw venster).

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden

De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden

 • oordeelt bij geschillen over deze cao
 • verleent dispensatie van de cao
 • adviseert over de uitleg en de toepassing van de cao en
 • verricht werkzaamheden in opdracht van het georganiseerd overleg in de sector

De Adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de cao-partijen. Werkgevers, medewerkers en cao-partijen kunnen verzoeken indienen bij de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. De regels en procedures hiervoor staan in de bijlagen van de cao. Meer informatie? Mail naar info@adviescommissiearbeidsvoorwaarden.nl.

Teksten en documenten van eerdere cao’s

In het archief Cao Bakkersbedrijf vind je de teksten en eventuele aanvullende documenten van eerdere cao’s.