Cover voor Cao Bakkersbedrijf

Cao Bakkersbedrijf

1 juni 2021 tot 1 juni 2023

De cao loopt vanaf 1 juni 2021 en heeft een looptijd tot 1 juni 2023. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao met ingang van 25 oktober 2022 algemeen verbindend verklaard.

Voor de industriële bakkerij is in juni 2023 een loonafspraak gemaakt met een looptijd van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2024. De bijbehorende salaristabellen zijn hieronder te vinden.

Volledige tekst cao

Hieronder kun je de tekst van de cao downloaden. Je kunt de cao ook doorbladeren. Klik daarvoor op de afbeelding hieronder.

CAO Bakkersbedrijf 1 juni 2021-1 juni 2023

Salaristabellen

  • De cao-verhoging van 1 juli 2023 (16 juli bij vierweekse betaling) voor de werknemers die vallen onder de industriële bakkerij bedraagt 7%.
  • De cao-verhoging van 1 januari 2024 (31 december bij vierweekse betaling) voor de werknemers die vallen onder de industriële bakkerij bedraagt 4,5%.
  • De cao-verhoging van 1 juli 2024 (14 juli bij vierweekse betaling) voor de werknemers die vallen onder de industriële bakkerij bedraagt 4,5%.
  • De cao-verhoging van 1 maart 2023 (26 maart 2023 bij vierweekse betaling) voor de werknemers die vallen onder de ambachtelijke bakkerij bedraagt 3,55%.
  • De cao-verhoging van 1 maart 2023 (26 maart 2023 bij vierweekse betaling) voor de werknemers die vallen onder de industriële bakkerij bedraagt 3,40%.

Dispensatie loonschaal 1a

Werkgevers die dispensatie willen aanvragen voor loonschaal 1a, dienen onderstaand formulier in te vullen.

Antwoord op vragen over de eenmalige uitkering

In de cao is overeengekomen dat werknemers per juli 2022 een eenmalige uitkering krijgen. Op de pagina Veelgestelde vragen eenmalige uitkering lees je de antwoorden op een aantal vragen over die eenmalige uitkering.

Tijdelijke premiestop vanwege eenmalige uitkering

Ter compensatie van de eenmalige uitkering betalen werkgevers tijdelijk geen premie aan Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Vanaf periode 7 (juni) 2022 ontvangen werkgevers tijdelijk geen nota’s. De eerstvolgende nota ontvangen werkgevers over periode 6 (mei) 2023. Meer informatie over de premiestop lees je op Tijdelijke premiestop Sociaal Fonds tot mei 2023

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden

Er bestaat een Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. Deze Adviescommissie:

  • oordeelt bij geschillen over deze cao
  • verleent dispensatie van de cao
  • adviseert over de uitleg en de toepassing van de cao en
  • verricht werkzaamheden in opdracht van het georganiseerd overleg in de sector

De Adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van cao-partijen. Werkgevers, medewerkers en cao-partijen kunnen verzoeken indienen bij de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. De regels en procedures die hiervoor gelden staan in de bijlagen van de cao. Meer informatie? Mail naar info@adviescommissiearbeidsvoorwaarden.nl.

Teksten en documenten van eerdere cao’s

In het archief Cao Bakkersbedrijf vind je de teksten en eventuele aanvullende documenten van eerdere cao’s.