Cao Bakkersbedrijf 1 april 2019 – 31 juli 2020

Cao-tekst en loontabellen

De cao liep van 1 april 2019 t/m 31 juli 2020.

De cao-tekst is op 18 juni 2019 aangemeld bij het ministerie van SZW. Per 20 juni 2019 heeft de cao-tekst formeel de status van cao (artikel 4 lid 3 Wet op de Loonvorming (WLV). 

Let op!
Per abuis stond in de loontabel per 1-1-2020 Ambachtelijke bakkerij (Algemeen, financieel, administratief, ICT, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek, productie en technische dienst) een onjuist uurloon (€ 16,14, schaal 4, functiejaar 10) vermeld. Dat moet € 15,94 zijn en is in onderstaande pdf-documenten verwerkt.

AVV

Het verzoek tot algemeen verbindend verklaring (avv) van de cao is ingediend op 28 juni 2019. Vanwege een discussie met het ministerie van SZW over de inhoud van de loontabellen (verbod tot maken van onderscheid tussen 21-/22-jarigen), als gevolg van het gewijzigde Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2019,  is de avv-procedure aangehouden en inmiddels ingetrokken. De cao-partijen zijn het inhoudelijk (nog) niet eens over de wijze waarop het verschil tussen de uurlonen van 21- en 22-jarigen moet worden opgeheven. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk maar deze hebben ook gevolgen die zowel in het voordeel als in het nadeel kunnen uitwerken voor werkgevers respectievelijk werknemers. Cao-partijen zijn voornemens om dit probleem in ieder geval op te lossen met ingang van de nieuwe cao (aanvang: 1 augustus 2020).

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden

Indien werkgevers en werknemers onderling een geschil hebben over de toepassing van de cao dan kan dit geschil voor beoordeling en een (bindend) advies aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden worden voorgelegd. Meer informatie? Mail naar info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl.

Aanpassing lonen (structureel):

  • Ambachtelijke bakkerijen 2,25% per 01/14-07-2019 en 1% per 01-01-2020/29-12-2019
  • Industriële bakkerijen 2,5% per 01/14-07-2019 en 1% per 01-01-2020/29-12-2019