Cao Bakkersbedrijf 1 oktober 2016 – 31 maart 2019

Cao-tekst en transponeringstabellen

De cao liep van 1 oktober 2016 t/m 31 maart 2019.

Op maandag 23 oktober 2017 hebben werkgeversorganisaties NVB/NBOV en de werknemersorganisatie CNV Vakmensen overeenstemming bereikt over een nieuwe Cao Bakkersbedrijf. De achterban van werknemersvereniging FNV heeft het gewijzigd eindbod van NVB/NBOV afgewezen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 oktober 2018 besloten de qua tekst gemoderniseerde cao-artikelen van de Cao Bakkersbedrijf per 19 oktober 2018 algemeen verbindend te verklaren. Om de nieuwe artikelen in vergelijking met de oude artikelnummers makkelijk te vinden, kunt u de transponeringstabellen gebruiken.