Cao Bakkersbedrijf 1 augustus 2020 – 31 mei 2021

Cao-tekst en loontabellen

De cao liep van 1 augustus 2020 tot en met 31 mei 2021. Hieronder kun je het cao-boekje en de loontabellen (inclusief de actualisering per 1 januari 2022) downloaden. 

Het maximumloon voor premieafdracht is per 1 januari 2022 vastgesteld op € 59.706 bruto per jaar. De overige premiepercentages kunnen bij de NVB en NBOV opgevraagd worden.

Dga’s zijn per 1 januari 2022 ontheven van premieheffing. Zij kunnen per die datum op persoonlijke titel geen aanspraak maken op gesubsidieerde activiteiten.