Cover voor Dga’s ontvangen brief Sociaal Fonds over restitutie premie

Dga’s ontvangen brief Sociaal Fonds over restitutie premie

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) ontvangen eind juli een brief van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB). De brief bevat meer informatie over de restitutie (verrekening) van de premie die dga’s in de periode 2020-2021 aan het SFB hebben afgedragen.

TKP registreert namens het SFB een premievrijstelling voor het terug te ontvangen bedrag, om zo de afgedragen premie te verrekenen. TKP voert deze verrekening in juli en augustus uit:

  • bij 4-wekelijkse verloning is de verrekening op 31 juli 2023
  • bij maandelijkse verloning is de verrekening op 11 augustus 2023

Restitutie premie dga’s

Het bestuur van het SFB heeft besloten om de premie te restitueren, omdat de sociale partners met terugwerkende kracht van mening zijn dat een dga van een nv of bv niet verzekerd is voor de werknemersverzekering (code 17 loonheffing).

Nieuws uit de branche