Cover voor Dga’s ontheven van premieheffing

Dga’s ontheven van premieheffing

Dga’s zijn per 1 januari 2022 ontheven van premieheffing. Zij kunnen per die datum op persoonlijke titel geen aanspraak maken op gesubsidieerde activiteiten. Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf gebruikt hierbij de volgende definitie van dga:

Directeur-grootaandeelhouder van een nv of bv die niet verzekerd is voor de werknemersverzekering (code 17 loonheffing*). In artikel 2 van de ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016’ is opgenomen wanneer er geen sprake van gezagsverhouding is en er dus geen recht is op werknemersverzekeringen.

Dit is het geval bij:

  • iemand die alleen of samen met zijn echtgenoot ten minste 50% van de aandelen met stemrecht in zijn bezit heeft;
  • iemand die alleen of samen met zijn echtgenoot een dusdanig deel van de aandelen heeft, dat de overige aandeelhouders niet gezamenlijk de benodigde meerderheid kunnen krijgen om hem te ontslaan;
  • meerdere aandeelhouders, die allemaal een (nagenoeg) gelijk aantal aandelen met stemrecht bezitten;
  • iemand die samen met bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad ten minste 2/3 van de aandelen met stemrecht in het bezit heeft.

Een dga die binnen deze omschrijving past, is dus niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

* Codering volgens de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid