Cover voor Dienstverlening vertrouwenspersoon uitgebreid

Dienstverlening vertrouwenspersoon uitgebreid

Als je te maken krijgt met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, of als je daarover vragen hebt, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Arbo Unie. Per 1 januari 2024 heeft Arbo Unie de dienstverlening van de vertrouwenspersoon uitgebreid.

In de Cao Bakkersbedrijf staat dat werkgevers en werknemers ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag moeten tegengaan. Iedere medewerker of werkgever die te maken heeft met ongewenste omgangsvormen op het werk kan daarom contact opnemen met een vertrouwenspersoon van Arbo Unie. Dit kan anoniem. De vertrouwenspersoon kan je adviseren en helpen.

Per 1 januari 2024 biedt Arbo Unie:

  • een volledig gecertificeerde vertrouwenspersoon
  • een vaste vertrouwenspersoon
  • altijd beschikbaarheid over een vertrouwenspersoon
  • de klokkenluidersregeling

Meer informatie over de vertrouwenspersoon lees je op:

Nieuws uit de branche