Cover voor Eindevaluatie pilot Bedrijfsontwikkelplan: succesvol traject

Eindevaluatie pilot Bedrijfsontwikkelplan: succesvol traject

Aanleren van harde en zachte vaardigheden steviger op de kaart

We kunnen meer leren van elkaar. Dat is een belangrijke uitkomst van de Eindevaluatie pilot Bedrijfsontwikkelplan. De Stichting Bakkracht bood deze pilot afgelopen jaar aan veertien ambachtelijke en industriële bakkerijen aan. “Er blijkt veel kennis op de werkvloer aanwezig, vaak zonder dat collega’s dat van elkaar weten.”

De pilot Bedrijfsontwikkelplan liep van maart tot en met november 2022 en was een groot succes. De deelnemende bakkerijen zijn enthousiast. Zonder uitzondering zijn ze concreet met de resultaten en uitkomsten aan de slag gegaan. Soms in het groot, bijvoorbeeld door leiderschapstrajecten voor groepen op te starten. Vaak in het klein en heel laagdrempelig, bijvoorbeeld door kennissessies of meeloopdagen in het bedrijf te organiseren, zodat collega’s meer van elkaars werkzaamheden te weten komen.

Strategiesessies

“Tijdens de pilot Bedrijfsontwikkelplan hebben wij de deelnemende bakkerijen drie strategiesessies in het bedrijf aangeboden, onder leiding van een adviseur van Wecreate”, vertelt Bakkracht-coördinator Carla Zwierstra. “Tijdens deze sessies zijn de organisatiedoelstellingen voor de toekomst bepaald en is bekeken welke kennis en vaardigheden nodig zijn om die doelstellingen te behalen. Verschillende trends binnen de bakkerijbranche en op nationaal niveau zijn besproken. Deze dienden als basis om de organisatiedoelstellingen vast te leggen. Daarna is op interactieve wijze gewerkt aan een leer- en ontwikkelplan op functiegroepniveau.”

Uitkomsten eindevaluatie Bedrijfsontwikkelplan

Tijdens de strategiesessies is gesproken met allerlei medewerkers uit het bedrijf: van directie, management en ondernemers tot leidinggevenden en medewerkers. Daardoor heeft iedereen de kans gekregen om zijn of haar zegje te doen. Zo ontdekten de deelnemers onderling én samen met de adviseur allerlei manieren om ook intern aan leren en ontwikkelen te (blijven) werken.

“Een van de deelnemers gaf aan dat er meer energie en betrokkenheid in het team is ontstaan”, vertelt Zwierstra. “Dat is een prachtige uitkomst. Ook zien we dat leren en ontwikkelen bij de deelnemers steviger op de kaart is komen te staan en dat er aandacht is ontstaan voor zowel harde als zachte vaardigheden. Bij ‘hard skills’ kun je denken aan ICT-vaardigheden, vaktechnische kennis of kennis van grondstoffen. Bij ‘soft skills’ gaat het bijvoorbeeld om communicatieve vaardigheden, creatief denken en leiderschapsvaardigheden.”

Nieuwe Bedrijfsontwikkelplannen in 2023

Al met al is de pilot een succes geworden. Daarom gaan de Stichting Bakkracht en Wecreate (opent in nieuw venster) in 2023 door met het aanbieden van het Bedrijfsontwikkelplan. Geïnteresseerde bakkersbedrijven kunnen zich melden bij Carla Zwierstra: 06 – 83 22 87 28 of carla.zwierstra@bakkracht.nl.

De volledige eindevaluatie van de pilot is te lezen op de pagina Bedrijfsontwikkelplan.

Het Bedrijfsontwikkelplan wordt voor het grootse deel gesubsidieerd door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en een subsidie vanuit FIT2030.

Nieuws uit de branche