Cover voor Inkomensvoorziening allergisch beroepsastma bakkerijsector vervallen

Inkomensvoorziening allergisch beroepsastma bakkerijsector vervallen

TSB vervangt inkomensvoorziening

Als je allergisch beroepsastma hebt, kan het zijn dat in het bedrijf waar je werkt geen passende oplossingen mogelijk zijn. Dan moet er gezocht worden naar een werkplek buiten het bedrijf, of buiten de branche. Als je in dat werk minder zou verdienen, was er in de bakkerijsector een regeling die je inkomen aanvulde tot een bepaald bedrag: de inkomensvoorziening. Die regeling is gestopt, omdat de overheid dit sinds kort regelt. Medewerkers kunnen nog wel gebruikmaken van de loopbaanvoorziening van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

TSB vervangt inkomensvoorziening

Op 1 januari 2023 is de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) ingevoerd. Deze regeling geldt onder andere voor (oud-)werknemers of zelfstandigen met allergisch beroepsastma. De TSB is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten waarmee mensen met een beroepsziekte vaak te maken krijgen en als teken van erkenning voor hun situatie.

De overheid betaalt deze tegemoetkoming. Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG, opent in nieuw venster) voert de regeling uit. Vanwege de invoering van de TSB is de inkomensvoorziening voor de bakkerijsector per 2023 vervallen.

Loopbaanvoorziening blijft bestaan

Met de loopbaanvoorziening van de bakkerijsector kun je uitzoeken welk werk bij je past als je vanwege allergisch beroepsastma je huidige werk niet meer kunt doen. Deze regeling blijft bestaan. Meer informatie daarover lees je op de pagina Allergisch, en dan? voor medewerkers.

Leidinggevenden vinden hierover meer informatie op de pagina Allergisch, en dan? voor leidinggevenden.

Nieuws uit de branche