Werkblad Inzet balenpers

Maatregelenniveau

Technisch

Beschrijving

Gebruik van een balenpers helpt stofvorming tegengaan tijdens de afvoer van lege zakken. De pers drukt lege zakken aan en voert ze af in een gesloten ruimte, of het vrijkomende stof wordt met afzuiging afgezogen.

Voordelen van een balenpers:

  • Geen meelzakken, wikkelfolie of karton, en daarmee geen stofblootstelling op de werkvloer.
  • Niet meer opstapelen en aanstampen van meelzakken in de rolcontainer. Tijdens opstapelen en aanstampen kan veel stof vrijkomen.
  • Minder blootstelling aan stof doordat de balenpers de zakken in een afgesloten perskamer comprimeert.

Werkwijze

  • Leg de lege zakken voorzichtig in de balenpers zonder deze te hard aan te drukken.
  • Gebruik een stofzuiger om de balenpers te reinigen.

Aandachtspunten

  • De genoemde voordelen gelden alleen als de balenpers dicht bij de medewerker staat.

Effectiviteit

Het effect van een balenpers op de stofblootstelling hangt af van zeer veel factoren, zoals de hoeveelheid zakgoed en de werkwijze van medewerkers.

Aanschafprijs

Aanschaffen van een balenpers kan financieel zeer aantrekkelijk zijn:

  • Het is de moeite waard om door te (laten) rekenen of de aanschaf van een balenpers rendabel is. Houd daarbij niet alleen rekening met de aanschafkosten van de pers, maar ook met de opbrengst voor gebaald karton en gebaald plastic en folie.
  • Een balenpers heeft een verdichtingsfactor van 1:4; daardoor bespaar je op de afvalinzameling en huur van containers.
  • Gebaald afval is door afvalscheiding interessanter voor een afvalinzamelaar. De balen kunnen zonder nabewerking direct doorgeleverd worden aan het recyclebedrijf. Dat levert voordeel op.