Cover voor Ken je Bakkracht al?

Ken je Bakkracht al?

Opleiden en ontwikkelen in de bakkerijbranche

Stichting Bakkracht heeft, in opdracht van de sociale partners in de bakkerijbranche, sinds april 2021 een visie en beleid gemaakt voor imago, instroom, opleiden en ontwikkelen in de hele bakkerijbranche. De pilot Bedrijfsontwikkelplan is daarvan een van de resultaten, net als evenementen waar bakkersbedrijven worden gekoppeld aan studenten, stagiairs of onderzoekers. Daarnaast is onderzocht welk beeld jongeren van de sector hebben, en wordt hard gewerkt aan de branche-erkenning van opleidingen.

Meerjarenplan Bakkracht

Het beleid was het uitgangspunt voor een meerjarenplan. Daarin staan als belangrijkste punten:

 • bevorderen van instroom van leerlingen en studenten in regulier onderwijs en bevorderen van zij-instroom;
 • stimuleren van en investeren in ontwikkeling medewerkers;
 • verbeteren van het beeld van de bakkerijbranche;
 • borgen van de kwaliteit van trainingen en opleidingen;
 • laagdrempelige inzet van subsidies.

Stichting Bakkracht begint projecten om deze belangrijke punten te bereiken en zoekt de organisaties die deze projecten kunnen uitvoeren.

Resultaten Bakkracht in 2022

In 2022 heeft Stichting Bakkracht onder andere aan de volgende punten gewerkt:

Bedrijfsontwikkelplan

Een Bedrijfsontwikkelplan schetst in overleg met werkgever en werknemers waar het bedrijf naartoe gaat, welke kennis, vaardigheden en functies hiervoor nodig zijn en hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen, passend bij de gewenste ontwikkeling van het bedrijf en de eigen ontwikkelbehoefte van medewerkers. Dit project wordt uitgevoerd met WeCreate (opent in nieuw venster). Veertien ambachtelijke en industriële bakkerijen deden mee aan de pilot Bedrijfsontwikkelplan. Die pilot leidde tot positieve ervaringen.

Instroom regulier onderwijs

Bij dit punt gaat het om:

 • meer studenten die bewust kiezen voor een bakkerijgerelateerde opleiding (ambacht en industrie);
 • onderzoek naar wensen, motivaties en bereikbaarheid van doelgroep vmbo- en mbo-studenten.
 • op basis van het onderzoek een route ontwikkelen die aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren en de bijbehorende middelen.

Dit project wordt uitgevoerd met Bureau Coen (opent in nieuw venster). De resultaten van het onderzoek zijn onlangs bekend geworden: jongeren zijn veel positiever over de bakkerijbranche dan de branche zelf.

Meet & Match

Er worden regionale bijeenkomsten georganiseerd om studenten, werkzoekenden, statushouders of carrièreswitchers te koppelen aan bedrijven die zitten te springen om een medewerker, stagiair of onderzoeker. Dit project wordt uitgevoerd on der leiding van het Nederlands Bakkerij Centrum (opent in nieuw venster) met regionale partners zoals de FIA (opent in nieuw venster) en het Bakery Sweets Center (opent in nieuw venster) en zijn partners. Lees bijvoorbeeld:

Branche-erkenning opleidingen en trainingen

Bij dit punt gaat het erom dat opleidingen en trainingen een branchekeurmerk krijgen. Het keurmerk geeft aan dat deze opleidingen en trainingen voldoen aan de kwaliteitseisen van de branche. Met zo’n keurmerk kunnen studenten en deelnemers bijvoorbeeld in aanmerking komen voor STAP-subsidie. Dit project wordt uitgevoerd met Certifex Food.

Daarnaast houdt de Stichting Bakkracht zich bezig met:

 • regionale samenwerkingsverbanden voor (zij-)instroom;
 • korte leertrajecten op maat;
 • informatie over ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden;
 • informatie over en inzet van subsidies.

Stichting Bakkracht en de projecten worden gefinancierd door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Een aantal projecten zijn een cofinanciering tussen het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en Food in Transitie 2030 (opent in nieuw venster).

Natuurlijk kan Bakkracht dit allemaal niet alleen. Vragen, ideeën, kritische opmerkingen en andere input zijn altijd zeer welkom op carla.zwierstra@bakkracht.nl.

Meer over Bakkracht lees je op de pagina Stichting Bakkracht.

Nieuws uit de branche