Cover voor Bedrijfsopleidingsoverzicht

Bedrijfsopleidingsoverzicht

Eenvoudig een effectief scholingsoverzicht

Met het bedrijfsopleidingsoverzicht voor de bakkerijsector maak je eenvoudig een effectief scholingsplan voor medewerkers in het bedrijf.

In een opleidingsoverzicht leg je vast wat de ontwikkelbehoefte van de medewerkers is en hoe je in deze behoefte voorziet. Bijvoorbeeld door te aan te geven welke opleiding of training een medewerker in het komende kwartaal gaat volgen. Dat kan voor het gehele bedrijf, per afdeling of voor individuele medewerkers.

Opleiden betekent niet altijd dat een medewerker een externe cursus of training moet volgen. Soms is inwinnen van informatie of advies bij anderen buiten of binnen het bedrijf voldoende, of is training on the job (opleiden tijdens het werk) mogelijk. Ook dat kun je in het overzicht aangeven. Het overzicht kan een onderdeel zijn van het Bedrijfsontwikkelplan.

Een ondernemer bepaalt zelf de vorm van het bedrijfsopleidingsoverzicht. In het overzicht leg je vast wat er in een bepaalde periode, bijvoorbeeld één kalenderjaar, op het vlak van opleidingen gebeurt. In het overzicht staan de volgende onderwerpen:

  • naam van het bedrijf, soort bedrijf, de organisatiestructuur en het aantal medewerkers;
  • naam van degene die verantwoordelijk is voor het opstellen van het bedrijfsopleidingsoverzicht;
  • de periode waarvoor het bedrijfsopleidingsoverzicht geldt;
  • wie welke opleidingen of cursussen in die periode volgt;
  • welke prioriteiten voor scholing er eventueel zijn;
  • namen van de instituten of scholen waar deze opleidingen of cursussen gevolgd worden;
  • de planning en begroting.