Cover voor Bedrijfsopleidingsplan

Bedrijfsopleidingsplan

Naar een erkend diploma voor medewerkers

Met het bedrijfsopleidingsplan voor de bakkerijsector kun je eenvoudig een effectief scholingsplan ontwikkelen voor medewerkers in het bedrijf. Doel daarvan is dat medewerkers een erkend diploma behalen.

In een opleidingsplan leg je vast wat de opleidingsbehoefte van de medewerkers is en hoe je in deze behoefte voorziet. Dat kan voor het gehele bedrijf, per afdeling of voor individuele medewerkers.

Opleiden betekent niet altijd dat een medewerker een externe cursus of training moet volgen. Soms is inwinnen van informatie of advies bij anderen buiten of binnen het bedrijf voldoende, of is training on the job (opleiden tijdens het werk) mogelijk.

Een ondernemer mag zelf de vorm van het bedrijfsopleidingsplan bepalen. In een bedrijfsopleidingsplan leg je vast wat er in een bepaalde periode, bijvoorbeeld één kalenderjaar, op het vlak van opleidingen gebeurt. In het plan staan de volgende onderwerpen:

  • naam van het bedrijf, soort bedrijf, de organisatiestructuur en het aantal medewerkers;
  • naam van degene die verantwoordelijk is voor het opstellen van het bedrijfsopleidingsplan;
  • de periode waarvoor het bedrijfsopleidingsplan geldt;
  • wie welke opleidingen of cursussen in die periode volgt;
  • welke prioriteiten voor scholing er eventueel zijn;
  • namen van de instituten of scholen waar deze opleidingen of cursussen gevolgd worden;
  • de planning en begroting.