Cover voor Snuffelstage

Snuffelstage

Bijdrageregeling 2016-2025

Bedrijven kunnen leerlingen door middel van een snuffelstage enthousiast maken voor het werk in hun sector. Deze stages helpen leerlingen een beroep of opleiding te kiezen, en verhogen de kans dat zij voor werk in de bakkerijsector kiezen. Meewerken aan snuffelstages is dus belangrijk om te zorgen dat er nieuwe medewerkers in de branche instromen. Daarom krijgen bedrijven die aan snuffelstages meewerken een bijdrage van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Tijdens een snuffelstage maken leerlingen van het vmbo, havo en vwo kennis met bedrijven en hun medewerkers. Ze krijgen zo een beeld van beroepen die aansluiten bij hun interesses, vaardigheden, waarden en persoonlijke eigenschappen. Dit helpt ze bij het kiezen van een beroep of opleiding.

Bijdrage van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

 • Een werkgever die zijn bedrijf openstelt voor snuffelstages, kan een bijdrage van € 50,- per leerling per snuffelstage krijgen.
 • Dit bedrag is een bijdrage in de kosten van een snuffelstage en een vergoeding voor de tijd die een werkgever aan de stage besteedt.
 • Per kalenderjaar krijgt een werkgever voor maximaal 5 leerlingen deze bijdrage.

Looptijd en toepasselijkheid bijdrage snuffelstages

 • Deze regeling geldt voor de jaren 2016-2025. Zie bijlage D in de Cao Bakkersbedrijf.
 • De werkgever moet een ‘werkgever in de zin van de Cao Bakkersbedrijf’ zijn. Onder ‘werkgever in de zin van de Cao Bakkersbedrijf’ valt ook een werkgever die de Cao Bakkersbedrijf vrijwillig toepast.
 • De werkgever (inclusief uitzendbureau en payrollbedrijf) kan alleen aanspraak maken op de bijdrage als de werkgever de bijdrage aan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (de zogenaamde premie Sociaal Fonds) afdraagt. Deze premie is in de Cao Bakkersbedrijf geregeld. TKP int deze premie.

Aanvragen

 • Als werkgever vraag je de bijdrage(n) voor de snuffelstage aan bij het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf via het Declaratieformulier bijdrageregeling snuffelstages.
 • Vraag de bijdrage zo snel mogelijk aan. Dat kan tot uiterlijk 3 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de snuffelstages hebben plaatsgevonden.
 • De volgende gegevens moeten in het formulier duidelijk worden gemaakt:
  • dag en tijdstip van de snuffelstage;
  • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en schooltype van de deelnemende leerling(en);
  • naam, adres, plaats van vestiging, telefoonnummer en contactpersoon van de school waar de leerlingen hun opleiding volgen;
  • kopieën van brieven en/of andere documenten (zoals snuffelstageboekjes) van de school, waarin a t/m c wordt bevestigd.

Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan, zoals is vastgelegd in het privacystatement.

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf:

 • mag de school en/of de leerlingen om meer informatie vragen;
 • kan deze regeling nader invullen.

Eventuele fiscale gevolgen van deze regeling zijn geheel voor rekening van de werkgever.