Cover voor Gezond werken

Gezond werken

Een goede mentale en lichamelijke gezondheid is belangrijk. Gezond leven is makkelijker als er inzicht is in de gezondheid. Voorkomen van gezondheidsproblemen is het belangrijkste. Maar als er al gezondheidsklachten zijn, is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp te regelen.

Een goede gezondheid is belangrijk – nu en in de toekomst.

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf ondersteunt medewerkers in de bakkerijsector op verschillende manieren.

Stoppen met Roken-programma

Stoppen met roken is niet makkelijk. Professionele begeleiding kan daarbij het verschil maken. Daarom heeft Veilig en Gezond in het bakkersbedrijf (in opdracht van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf) het Stoppen met Roken-programma. Mensen die aan dit programma meedoen, hebben een 10 keer hogere kans dat het ze lukt om te stoppen met roken dan wanneer ze dat zonder hulp proberen. 

Informatie en training lichamelijke klachten

Als medewerkers regelmatig op een verkeerde manier bewegen, bijvoorbeeld bij het tillen van zakken of producten uit vitrines halen, kunnen ze klachten krijgen.

  • Lees meer in De feiten over lichamelijke klachten.
  • Speciaal voor bakkerijen is er een trainingsprogramma voor fysieke belasting. Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf financiert dit programma.
  • Filmpjes: als werkgever of leidinggevende ben je verplicht om medewerkers actief voor te lichten over het voorkomen van lichamelijke belasting. Een serie van 18 filmpjes toont medewerkers hoe ze dagelijkse handelingen op de juiste manier kunnen uitvoeren, om klachten te voorkomen. Je kunt ze gebruiken om je medewerkers voor te lichten, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg.
  • Vragenlijst: met de vragenlijst krijg je inzicht in hoe de werkplek kan worden verbeterd. 

Vertrouwenspersoon

Iedere medewerker heeft recht op een veilige werkplek, ook in sociaal opzicht. Is er in het bedrijf sprake van ongewenst gedrag en lukt het niet om dit op het werk op te lossen? Dan kun je contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon.

Werkdruk

Te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress en burn-out, en daarmee tot verzuim. Voorkomen van te hoge werkdruk is daarom belangrijk.