Cover voor Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Hulp bij ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag omvat bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld. In de Cao Bakkersbedrijf staat dat werkgevers en werknemers ongewenste omgangsvormen moeten tegengaan.

Als je in je bedrijf te maken krijgt met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, of als je daarover vragen hebt, kun je gratis bellen met een vertrouwenspersoon van Arbo Unie.

Een vertrouwenspersoon kan helpen bij ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen in het bedrijf.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Wanneer je contact opneemt met de vertrouwenspersoon, dien je aan te geven dat de Cao Bakkersbedrijf op jou van toepassing is. Je kunt contact opnemen met:

Met ingang van 1 januari 2024 biedt Arbo Unie:

  • een volledig gecertificeerde vertrouwenspersoon
  • een vaste vertrouwenspersoon
  • altijd beschikbaarheid over een vertrouwenspersoon
  • de klokkenluidersregeling

Klachtencommissie

In de Cao Bakkersbedrijf staat ook dat je een klacht kunt indienen tegen een persoon die zich aan ongewenste omgangsvormen schuldig maakt. De klacht dien je in bij de Klachtencommissie:

Klachtencommissie Bakkersbedrijf
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
info@KlachtencommissieBakkersbedrijf.nl