Cover voor Ongewenste omgangsvormen: vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen: vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag is bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld. In de CAO Bakkersbedrijf (artikel 52) staat dat werkgevers en werknemers ongewenste omgangsvormen moeten tegengaan.

Als je te maken krijgt met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, of als je daarover vragen hebt, kun je gratis bellen met een vertrouwenspersoon in jouw regio.

Een vertrouwenspersoon kan helpen bij ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen in het bedrijf.

Op het gebied van ongewenste omgangsvormen kun je contact opnemen met:

Wanneer je contact opneemt met de vertrouwenspersoon, dien je aan te geven dat de CAO Bakkersbedrijf op jou van toepassing is.

Als de vertrouwenspersoon niet aanwezig is, kun je bellen met het meldpunt: 088 272 60 26 (Secretariaat Interventies Arbo Unie) of mailen naar vertrouwenspersoon@arbounie.nl.

Klachtencommissie

In de CAO Bakkersbedrijf staat ook dat je een klacht kunt indienen tegen een persoon die zich aan ongewenste omgangsvormen schuldig maakt. De klacht dien je in bij de Klachtencommissie:

Klachtencommissie Bakkersbedrijf
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
info@KlachtencommissieBakkersbedrijf.nl