Cover voor Gezond werken: voorkom werkdruk

Gezond werken: voorkom werkdruk

Werkdruk is meer dan veel werk in te weinig tijd. Te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress en burn-out, en daarmee tot verzuim. Mede daarom is het belangrijk om hoge werkdruk te voorkomen.

Wat is werkdruk?

Werkdruk is de combinatie van wat van iemand wordt gevraagd (taakeisen) en de mogelijkheden die iemand heeft om daaraan te voldoen (regelmogelijkheden). Als taakeisen en regelmogelijkheden niet in evenwicht zijn, ontstaat te hoge werkdruk.  

Wanneer is werkdruk een probleem?

Een beetje werkdruk is meestal geen probleem, als het maar niet te lang duurt. Als werkdruk lang duurt en mensen geen tijd hebben om op te laden, ontstaat werkstress. Dat kan leiden tot verzuim en burn-out.

 • Maar liefst 17% van de werknemers in Nederland heeft last van burn-outklachten.
 • Burn-outklachten veroorzaken een derde van de verzuimdagen.

Werkdruk is de combinatie van taakeisen en regelmogelijkheden.

Welke rol spelen taakeisen bij werkdruk?

Taakeisen gaan onder andere over de hoeveelheid werk en de tijd die daarvoor beschikbaar is. Ook de volgende zaken spelen een rol bij werkdruk:

 • Duidelijke werkinhoud
  • Wat moet er precies gebeuren, wat zijn de kwaliteitseisen en wat heeft prioriteit?
  • Onduidelijkheid zorgt voor extra druk, omdat medewerkers niet weten waar ze aan moeten voldoen.
 • Moeilijkheidsgraad werk
  • Zijn medewerkers voldoende opgeleid om het werk volgens de eisen uit te voeren? En hebben zij ook het gevoel dat ze het werk kunnen doen? Zijn de procedures duidelijk?
  • Als medewerkers onvoldoende opleiding of kennis hebben om het werk te doen, of het gevoel hebben dat het werk te moeilijk is, zorgt dit voor extra druk.
 • Onzekerheid
  • Wat is er in het bedrijf aan de hand? Is er bijvoorbeeld een reorganisatie, of onzekerheid over iemands baan?
  • Dit soort ontwikkelingen in bedrijven maken medewerkers onzeker en dat kan extra druk op presteren opleveren.
 • Cultuur in het bedrijf en stijl van leidinggeven
  • Hoe is de verhouding met de direct leidinggevende? Is er ruimte voor eigen ideeën van medewerkers? Of is er een machocultuur waarin niet gesproken wordt over psychische of lichamelijke klachten?
  • Wanneer medewerkers zich niet gesteund voelen en (het gevoel hebben dat) ze niet kunnen praten over psychische of lichamelijke klachten, leidt dit tot extra druk.

Welke rol spelen regelmogelijkheden bij werkdruk?

De taakeisen zijn de ene kant van werkdruk. Aan de andere kant zijn er de regelmogelijkheden:

 • Zelf kunnen bepalen wanneer je wat doet en op welke manier
  • In de bakkerij is het vaak lastig om zelf te kunnen bepalen wanneer je wat doet en hoe je dat doet.
  • Medewerkers kunnen mogelijk wel meedenken over hoe werk gepland wordt. Dat kan helpen om werkdruk te verminderen.
 • Teamwork of steun van collega’s en leidinggevenden
  • Springen collega’s en leidinggevenden bij als het nodig is?
  • Goed teamwork kan de werkdruk verminderen.

Werkdruk in jouw bedrijf

Het is goed om na te gaan hoe het staat met de werkdruk in je bedrijf. Vaak wordt de werkdruk namelijk pas aangepakt wanneer er klachten ontstaan, terwijl je ook van tevoren al maatregelen kunt nemen.

Als je op tijd de eerste klachten signaleert, kun je ernstigere klachten en uitval van medewerkers voorkomen. FoodBase biedt hiervoor de training Psychosociale arbeidsbelasting voor leidinggevenden aan. Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf subsidieert deze training: bedrijven die afdragen aan het Sociaal Fonds krijgen korting.

Het Werkdrukkompas (opent in nieuw venster) van TNO geeft je een eerste indruk van de belangrijkste zaken die in jouw bedrijf, team of afdeling de werkdruk beïnvloeden. Je vult dit Werkdrukkompas in door 21 stellingen te beantwoorden.

Werkdruk is niet alleen een zaak van de medewerker

Wat kun je doen aan werkdruk?

Vaak wordt dan gekeken hoe een medewerker veerkrachtiger kan worden. Bijvoorbeeld door medewerkers naar een cursus mindfulness of timemanagement te sturen. Maar daarmee wordt niets gedaan aan de oorzaak van het probleem. Het uitgangspunt is dan ‘hoe kan de medewerker beter met de werkdruk omgaan’, in plaats van ‘hoe verlagen we de werkdruk’.

Werkdruk is dus niet alleen een zaak van de medewerker. Kijk daarom naar wat je als bedrijf kunt doen aan de taakeisen en de regelmogelijkheden om werkdruk te voorkomen. Met de volgende maatregelen kun je ervoor zorgen dat de druk op het werk niet steeds (te) hoog is:

 • Zorg voor heldere communicatie en zoveel mogelijk openheid en duidelijkheid over taakeisen.
 • Zorg dat psychische klachten bespreekbaar zijn in een veilige omgeving: in het bedrijf moet het normaal zijn om over psychische klachten te praten.
 • Zorg dat de werkdag niet van begin tot eind helemaal volgepland is, zodat er tijd is om onverwachte gebeurtenissen op te lossen of onverwacht werk te doen.

Werkdruk in de arbocatalogus industriële bakkerijen

 • In de arbocatalogus voor de industriële bakkerijen staat meer informatie over het verminderen van werkdruk. Je vindt er informatie over wat er geregeld moet zijn en praktische tips om werkdruk te verlagen. Kijk op arbocatalogusbakkerij.nl (opent in nieuw venster).
 • Welke maatregelen je als werkgever of leidinggevende specifiek kunt nemen om werkdruk te voorkomen, lees je in de arbocatalogus onder Maatregelen om hoge werkdruk te voorkomen (opent in nieuw venster).