Cover voor Persoonlijke opleidingsvoucher

Persoonlijke opleidingsvoucher

Een leven lang leren

Een leven lang leren loont! Daarom is er voor medewerkers in de bakkerijsector de persoonlijke opleidingsvoucher. De voucher biedt een vergoeding voor een opleiding, training of cursus.

Een medewerker ontvangt een vergoeding van € 200 bij een fulltime dienstverband. Parttimers ontvangen een evenredig gedeelte hiervan. De vergoeding is een bijdrage in de kosten van een opleiding, training of cursus.

De persoonlijke opleidingsvoucher is een initiatief van werknemersverenigingen CNV Vakmensen en FNV en de werkgeversverenigingen NVB (industriële bakkerijen) en NBOV (ambachtelijke bakkerijen). De afspraken hierover liggen vast in de Cao Bakkersbedrijf.

Voorwaarden persoonlijke opleidingsvoucher

 • De persoonlijke opleidingsvoucher geldt voor alle werknemers in dienst van een (banket)bakkersbedrijf volgens de Cao Bakkersbedrijf.
 • De vergoeding kan worden gebruikt voor opleidingen, trainingen of cursussen waardoor de medewerker kan groeien in zijn of haar (toekomstig) werk, binnen of buiten de (banket)bakkerij.
 • Het bestuur van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf bepaalt na ontvangst van het aanvraagformulier of de opleiding, training of cursus een toegevoegde waarde heeft voor de arbeidsmarkt.
 • 1 voucher per opleiding, training of cursus per werknemer.
 • Aanvang opleiding, training of cursus is in het cursusjaar 2023/2024.
 • De voucher geldt niet naast of bovenop gesubsidieerde opleidingen, trainingen of cursussen.
 • Na bevestiging van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB) vermeld je als werkgever de persoonlijke opleidingsvoucher als een gerichte vrijstelling in de salarisadministratie.
 • Het SFB stelt vast dat de opleiding, training of cursus is gevolgd (bewijs van deelname).
 • Uitbetaling vindt plaats na aanleveren van de factuur of het bewijs van deelname. Wanneer dit niet binnen 6 maanden na afronding opleiding, training of cursus gebeurt, vervalt het recht op een vouchervergoeding.
 • Persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve voor controlewerkzaamheden van accountant en Belastingdienst. Zie daarvoor ook het privacystatement.
 • Persoonlijke gegevens worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de uitvoering van de regeling Persoonlijke opleidingsvoucher, tenzij de medewerker hiervoor uitdrukkelijk (per e-mail) toestemming verleent.

Aanvragen

Medewerkers vragen de persoonlijke opleidingsvoucher samen met hun werkgever aan via het aanvraagformulier hieronder.