Cover voor Stofvrij werken – Arboconvenant

Stofvrij werken – Arboconvenant

Arboconvenant grondstofallergie

Medewerkers die in hun werk worden blootgesteld aan meelstof en alpha-amylase hebben een grotere kans om tijdens hun loopbaan astma te ontwikkelen. Dat bleek in 1996 uit een onderzoek naar allergie. Daarom spraken organisaties van werkgevers en werknemers in de betrokken sectoren af dat zij maatregelen zouden ontwikkelen om de risico’s zo klein mogelijk te maken.

Dit leidde tot het Arboconvenant grondstofallergie. Op 4 juni 2003 ondertekenden toenmalig staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkgevers en werknemers uit de bakkerij, de maalindustrie en bakkerijgrondstoffensector dit convenant. Overheid en bedrijfsleven hebben daarin afgesproken dat zij de gezondheidsrisico’s van de blootstelling aan meelstof willen minimaliseren.

In die periode zijn onder andere het stofbeheersingsplan en het onderzoek grondstofallergie ontwikkeld. Ook is er met folders en nieuwsbrieven voorlichting gegeven.