Cover voor Beroepsziektes

Beroepsziektes

De rol van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts adviseert je niet alleen over ziekteverzuim, maar heeft ook een belangrijke rol bij het voorkomen van beroepsziektes.

Toegang tot open spreekuur

Het is belangrijk dat een medewerker altijd een vertrouwelijke afspraak kan maken met de bedrijfsarts. In de laatste aanpassing van de Arbowet (op 1 juli 2017) staan minimumeisen voor het contract met de bedrijfsarts, bijvoorbeeld over de toegang van medewerkers tot het open spreekuur.

Medewerkers gaan met beginnende klachten vaak liever naar de huisarts dan naar de bedrijfsarts, omdat zij huiverig zijn voor de reactie van de werkgever. Als de huisarts niet specifiek naar werkomstandigheden vraagt, worden alleen de klachten behandeld en wordt niets aan de oorzaak van de allergie gedaan. Daarnaast blijkt dat medewerkers die op de bakkerspolikliniek zijn geweest en de uitkomsten van de onderzoeken met hun bedrijfsarts moeten bespreken, vaak niet weten hoe en waar zij een afspraak kunnen maken.

Wijs je medewerkers daarom op het open spreekuur en vertel ze ook hoe zij contact kunnen opnemen met de bedrijfsarts.