Cover voor Grenswaarde meelstof

Grenswaarde meelstof

Beperk de blootstelling aan meelstof

Sinds 1 januari 2020 geldt er een officiële grenswaarde voor blootstelling aan meelstof. Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf heeft deze grenswaarde ingesteld, omdat de gevolgen van een grondstofallergie ernstig zijn.

De grenswaarde voor blootstelling aan meelstof in de bakkerijsector is:

1,2 mg meelstof per m3 ingeademde lucht gemiddeld over een 8-urige werkdag

Wat betekent de grenswaarde meelstof?

De grenswaarde meelstof mag op geen enkele werkdag overschreden worden, bij geen enkele medewerker. Natuurlijk heeft niet iedereen een meter bij de hand, maar je kunt ervan uitgaan dat de grenswaarde wordt overschreden als je stofwolken ziet.

Wat zijn de gemiddelde waarden in de bakkerij?

In 2016 zijn metingen uitgevoerd bij 10 industriële bakkerijen (broodbakkers en deegmakers) en 35 ambachtelijke bakkerijen (broodbakkers). De resultaten waren:

  • De gemiddelde blootstelling aan meelstof was flink hoger dan de grenswaarde, namelijk 2,1 mg/m3.
  • Dit was zowel bij de industriële bakkerijen als bij de ambachtelijke bakkerijen het geval.

Ovenisten en banketbakkers hebben een lagere blootstelling, maar ook bij hen is de blootstelling soms te hoog.

Het is daarom nodig dat bakkerijen maatregelen nemen om de blootstelling aan meelstof te verlagen en pieken in de blootstelling tegen te gaan.

Wat kun je doen?

Maar liefst 75% van de blootstelling aan meelstof komt door stofwolken die medewerkers zelf maken, bijvoorbeeld door strooien, scheppen, storten of schoonmaken. De blootstelling kun je daarom al voor een groot deel verlagen door wat voorzichtiger te werken. Bijvoorbeeld:

  • klop geen zakken uit
  • strooi de (stuifarme) strooibloem voorzichtig
  • voorkom stofwolken bij het afwegen van grondstoffen

Deze voorzichtigere manier van werken kost niets, maar zorgt voor een enorme vermindering van vooral de piekblootstelling. Kijk in het Handboek stofbeheersing voor praktische tips om voorzichtiger te werken.

Inzicht met stofbeheersingsplan

Ga eens na welke werkzaamheden leiden tot (piek)blootstelling aan meelstof. Daarvoor kun je het gratis stofbeheersingsplan gebruiken. Het is een eenvoudige, korte vragenlijst met directe verwijzingen naar praktische oplossingen om de blootstelling aan meelstof te beperken.