Cover voor Inrichting van de bakkerij

Inrichting van de bakkerij

Slim inrichten helpt blootstelling te verminderen

Een slimme inrichting van de bakkerij kan ervoor zorgen dat medewerkers minder in aanraking komen met meelstof en andere ingrediënten. Hierbij is het belangrijk om ruimten waarin stofontwikkeling optreedt te scheiden van ruimten waarin geen stofontwikkeling is, zoals de winkel. Ook een goed afzuigsysteem met verschillende afzuigpunten is belangrijk om blootstelling aan meelstof te voorkomen.

Dit soort maatregelen zijn eenvoudiger uit te voeren bij nieuwbouw of verbouwing van een bakkerij.

Aandachtspunten nieuwbouw, verbouw en inrichting bakkerij

Houd bij het bouwen, verbouwen en inrichten van een bakkerij rekening met deze punten:

 • Scheid ruimten waarin veel stofontwikkeling is van ruimten met minder stofontwikkeling; scheid werkruimte van winkel en woonruimte en scheid de meelopslag van de opslag van andere artikelen. Zie ook Scheiden van schone en vuile ruimten.
 • Automatiseer processen: denk aan gesloten en geautomatiseerde afweeg-, doseer- en mengsystemen.
 • Deel ruimten logisch in om onnodig heen en weer lopen of gesjouw met zakken te voorkomen. Opslag van grondstoffen op een andere verdieping dan waar het deeg wordt bereid, wordt dus afgeraden.
 • Zorg op de werkplek voor:
  • werktafels met een goede werkhoogte (vermindering van valhoogte);
  • werkbladen waarop deeg minder blijft plakken, bijvoorbeeld roestvrijstaal;
  • vloeren die gemakkelijk schoongemaakt kunnen worden, met zo weinig mogelijk of goed onderhouden voegen die ‘vol’ zitten.
 • Gebruik zo mogelijk een silo in plaats van zakgoed. Leg eventueel leidingsystemen aan voor het vullen van de mengmachines. Een silo is een goede investering, als je deze goed gebruikt. Meer informatie: Stofbeheersing in de siloruimte. Als er geen gesloten systeem is, zorg dan dat de valhoogte van het meel zo klein mogelijk is door een lange meelgeleidingszak te gebruiken.
 • Werk vloeren, muren en plafonds af volgens HACCP-richtlijnen (Hygiënecode).
 • Voorkom moeilijke hoekjes en zorg voor opstaande randen op werktafels.
 • Elektrische systemen moeten voldoende beschermd zijn tegen stofblootstelling (ATEX-regelgeving).
 • Richt een aparte kleedruimte in, waar de gebruikte en vervuilde kleding achterblijft.
 • Leg een doucheruimte aan, zodat medewerkers het stof niet mee naar huis nemen.
 • Zorg ervoor dat schone en gebruikte werkkleding goed gescheiden kan worden.
 • Ideaal is een reinigingsruimte tussen werkplek en woonruimte.
 • Zorg voor een voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Zorg dat de PBM beschikbaar zijn bij de ingang van de stoffige ruimte en zorg voor opbergmogelijkheden voor de PBM. Meer informatie: Werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (adembescherming).
 • Duid met de juiste pictogrammen aan waar medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen.
Afbeelding: Een scheiding tussen muur en vloer die eenvoudig schoon te maken is
Afbeelding: Een scheiding tussen muur en vloer die eenvoudig schoon te maken is.