Cover voor Stofbeheersing en machineonderhoud

Stofbeheersing en machineonderhoud

Stofvermindering kan geld opleveren

Geen enkele ondernemer zit te wachten op het stilvallen van de productie door bijvoorbeeld een kettingbreuk in een machine. Stoffige werkomstandigheden kunnen zo’n breuk veroorzaken.

Hoewel belangrijke onderdelen van machines meestal zijn beschermd tegen water en stof, kan bijvoorbeeld via ventilatieroosters of filters alsnog stof of bloem de machine binnendringen. Om dit te voorkomen, moet je het probleem zelf aanpakken: stof in de bakkerij. Stof is immers niet alleen een mogelijk risico voor medewerkers, maar ook voor onderdelen van machines.

Aan de binnenkant van een machine kan ik zien of een bakker serieus met stofbeheersing bezig is.

Onderhoudsmonteur bakkerijmachines

Hieronder worden concrete voorbeelden beschreven van schade aan machines die direct is veroorzaakt door stoffige werkomstandigheden.

  • Verstopte luchtverwarmingsfilters: vegen of stoffige werkomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat filters gaan dichtzitten. Wanneer bijvoorbeeld in de buurt van een kegelopbolmachine wordt geveegd als deze in werking is, wordt de bloem aangezogen, waardoor het luchtverwarmingsfilter snel verstopt raakt. Het filter op de machine zit relatief laag boven de grond en werkt dan als een stofzuiger. De bloem komt hierdoor op de motor terecht. Omdat bloem isoleert, stijgt de temperatuur. De gevolgschade kan zijn dat de motor op den duur doorbrandt, met vervelende (financiële) gevolgen.
  • Droge kettingen op machines: kettingen op machines zijn gesmeerd met smeermiddel. Door stoffige werkomstandigheden komt er bloem op het smeermiddel terecht. Die bloem absorbeert het smeermiddel, waardoor de smerende werking afneemt of verloren gaat. Door de combinatie van bloem en smeermiddel ontstaat er bovendien een deegachtige substantie. Deze substantie wordt hard en valt er door het draaien van de ketting op een zeker moment af. In het ergste geval blijft er een roestige ketting over, wat het slijtageproces versnelt. Wordt de ketting niet op tijd vervangen, dan slijten ook de tandwielen. Dit kan vervelende, kostbare gevolgen hebben.
  • Slijtende lagers: bij oudere machines zijn lagers niet altijd goed afgedicht. Door een combinatie van bloem en vet kan hierdoor hetzelfde probleem ontstaan als in het voorbeeld van de kettingen, waardoor de lagers sneller slijten.

De ketting van de bollenkast in de buurt van de bloemstrooier breekt vaker dan de ketting aan de andere kant.

Onderhoudsmonteur bakkerijmachines

Kostenreductie door stofarme werkomstandigheden

De voorbeelden hierboven geven aan welke gevolgen stoffige werkomstandigheden kunnen hebben. Vegen of perslucht gebruiken vergroot het risico op versnelde slijtage van machineonderdelen aanzienlijk. Hierdoor kan bovendien de productie stilvallen. De (financiële) gevolgschade kan aanzienlijk zijn: als motoren of verwarmingselementen doorbranden door een verstopt filter, kunnen de kosten in de honderden euro’s lopen.

Stofzuigen in plaats van vegen of perslucht gebruiken, kan veel problemen voorkomen. Stof wordt door stofzuigen niet de werkruimte ingeblazen of geveegd, maar uit de werkruimte verwijderd. Dit is allereerst beter voor de gezondheid van medewerkers, maar het kan daarnaast bijdragen aan het behoud van machines, en dat voorkomt onnodige kosten. De kosten van een stofzuiger met geschikt stoffilter zijn veel lager dan de hoge kosten van gevolgschade.

Deegachtige substantie op de ketting
Een deegachtige substantie op de ketting door een combinatie van bloem en smeermiddel.
Een deegachtige substantie op het lager
Een deegachtige substantie op het lager door een combinatie van bloem en smeermiddel.