Cover voor Stofbeheersing en de Arbowet

Stofbeheersing en de Arbowet

Een gezonde werkplek

In de Arbowet staat hoe je voor een gezonde werkplek voor jou en je medewerkers moet zorgen. Dat gebeurt in drie stappen:

  1. risico’s inventariseren
  2. bepalen welke risico’s je het eerst aanpakt
  3. bepalen welke maatregelen je gaat treffen

Risico’s inventariseren: de RI&E

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maak je een overzicht van alle risico’s voor gezond en veilig werken. Als je dit gestructureerd doet, sla je geen onderwerpen over. Voor industriële bakkerijen is er de branche-RI&E industriële bakkerijen.

Een RI&E is pas compleet als alle risico’s zijn beoordeeld. Op sommige gebieden moet daarvoor een extra inventarisatie plaatsvinden. Komt er bijvoorbeeld stof vrij tijdens het werk? Dan moet bepaald worden om welke stoffen het gaat, hoe hoog de blootstelling is en of er gezondheidsrisico’s zijn. Het Stofbeheersingsplan voor de bakkerijsector kan je daarbij helpen.

Welke risico’s eerst?

Als de RI&E compleet is, bepaal je welke risico’s eerst aangepakt moeten worden en hoe je dat doet. Dit doe je in overleg met je werknemers(vertegenwoordiging). Op het arboportaal lees je meer over de RI&E en je verantwoordelijkheden als werkgever.

Welke maatregelen?

Als alle risico’s zijn geïnventariseerd en je hebt bepaald welke risico’s eerst worden aangepakt, bepaal je welke maatregelen je gaat treffen. Dat doe je volgens de ‘arbeidshygiënische strategie’:

  1. Pak eerst de bron aan. Bijvoorbeeld: vervangen van poedervormige broodverbetermiddelen door pasta’s.
  2. Als het niet lukt om de bron aan te pakken, kijk je naar technische maatregelen, zoals afzuiging.
  3. Wanneer ook dat niet lukt, kun je organisatorische maatregelen overwegen. Bijvoorbeeld: medewerkers minder lang blootstellen.
  4. Pas als deze drie maatregelen onvoldoende opleveren, stel je persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. Bijvoorbeeld bij het periodiek vervangen van filters.

In het Handboek Stofbeheersing staan veel tips die je helpen om de juiste maatregelen te kiezen. Voor industriële bakkerijen is er een arbocatalogus. Deze arbocatalogus bevat veel tips, en er staat in wat er geregeld moet zijn en welke maatregelen verplicht zijn. De tips zijn ook nuttig voor ambachtelijke bakkerijen.