Cover voor Allergieonderzoek

Allergieonderzoek

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het allergieonderzoek in de bakkerijsector is gratis: de sector betaalt de kosten. Het Informatiecentrum Grondstofallergie regelt alles rondom het allergieonderzoek, zoals het versturen van vragenlijsten en uitslagen, en de vergoedingen voor reiskosten en verletkosten. Dit informatiecentrum is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector.

De stappen van het allergieonderzoek

 1. Een medewerker van het Informatiecentrum Grondstofallergie neemt contact op met de werkgever om na te gaan welke medewerkers worden blootgesteld aan meelstof.
 2. Die medewerkers ontvangen een envelop met een vragenlijst en aanvullende informatie. Zij vullen de vragenlijst in (op papier of via internet).
 3. De medewerker ontvangt de uitslag per brief. De uitslag kan zijn:
  • Laag risico: over 4 jaar krijgt de medewerker weer een vragenlijst.
  • Middelhoog risico: een medewerker van de bakkerspolikliniek belt de medewerker om extra vragen te stellen. Daarna wordt besloten of verder onderzoek nodig is of dat de medewerker over 4 jaar weer een vragenlijst krijgt.
  • Hoog risico: de medewerker krijgt een brief met het verzoek om een afspraak te maken bij de polikliniek.
 4. Is aanvullend onderzoek nodig? Dan maakt de medewerker een afspraak op de polikliniek.
  • Het medisch onderzoek bestaat uit een gesprek met een arts, een bloedprik en longfunctieonderzoek (blaastesten). Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur.
  • Afhankelijk van de resultaten kan het nodig zijn dat de medewerker enige tijd zelf de longfunctie registreert, thuis en op het werk. Daarvoor krijgt hij een blaasmeter (piekstroommeter) mee.
  • Daarna volgt een tweede bezoek aan de polikliniek. De arts bespreekt de resultaten van het onderzoek met de medewerker. Een schriftelijk verslag daarvan gaat naar de medewerker en diens huisarts, en naar de bedrijfsarts als de medewerker daarvoor toestemming geeft.
 5. De uitslag van het allergieonderzoek kan zijn:
  • Geen allergie. Over 4 jaar krijgt de medewerker weer een vragenlijst.
  • Mogelijk een allergie. Meestal is het advies aan de medewerker om na een bepaalde periode terug te komen op de polikliniek.
  • Een allergie. De arts van de polikliniek stuurt, in overleg met de medewerker, de informatie naar de bedrijfsarts. Na toestemming van de medewerker wordt de uitslag doorgegeven aan het Informatiecentrum Grondstofallergie. Het informatiecentrum geeft dan informatie over de loopbaanvoorziening in de bakkerijsector. Meer informatie daarover op Allergisch, en dan?

Contact

Je kunt het Informatiecentrum Grondstofallergie bereiken op 0317 47 12 25, of via het contactformulier.