Cover voor Allergisch, en dan?

Allergisch, en dan?

Blijven werken, loopbaanbegeleiding en inkomen

Medewerkers in de bakkerijsector kiezen meestal bewust voor het vak. De sector doet er alles aan om ervoor te zorgen dat zij hun werk kunnen blijven doen, ook al hebben ze een allergie. Het kan echter dat ze het werk anders moeten aanpakken, of dat ze moeten uitkijken naar ander werk.

Aan het werk blijven met een allergie

Soms kunnen medewerkers met aanpassingen hun werk blijven doen. Werkgever, medewerker en bedrijfsarts moeten de mogelijkheden daarvoor bespreken. Via het Informatiecentrum Grondstofallergie kun je daarover advies krijgen.

Loopbaan en inkomen

Als een medewerker een beroepsallergie heeft, kan het zijn dat in het bedrijf zelf geen passende oplossingen mogelijk zijn. Dan moet er gezocht worden naar een werkplek buiten het bedrijf, of buiten de branche. De bakkerijsector heeft daarvoor een loopbaan- en inkomensvoorziening ingesteld. Deze voorziening kunnen medewerkers aanvragen. De Begeleidingscommissie Grondstofallergie (BCGA), een commissie van werkgevers en werknemers, beoordeelt de aanvragen. Dat doen ze aan de hand van het reglement.

Loopbaanvoorziening

Met een loopbaanvoorziening kan de medewerker gebruikmaken van Bureau Gerritsen. Dit bureau begeleidt en ondersteunt intensief bij het vinden van nieuw en passend werk. Meer daarover is te lezen in de flyer van Bureau Gerritsen.

Inkomensvoorziening

Een medewerker kan een beroep doen op de inkomensvoorziening als deze in zijn nieuwe baan minder gaat verdienen. De inkomensvoorziening vult het inkomen aan tot een maximumbedrag.

Komt mijn medewerker in aanmerking voor een voorziening?

Het Informatiecentrum Grondstofallergie kan aangeven of een medewerker voor een voorziening in aanmerking komt. Zij kennen de voorwaarden en kunnen aangeven hoe de voorziening moet worden aangevraagd.

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Per 1 januari 2023 is er de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De TSB:

  • is een financiële tegemoetkoming in de kosten waarmee mensen met een beroepsziekte vaak te maken krijgen en als teken van erkenning voor hun situatie;
  • geldt onder andere voor (oud-)werknemers of zelfstandigen met allergisch beroepsastma;
  • wordt betaald door de overheid en uitgevoerd door het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG, opent in nieuw venster).

Omdat de bakkerijsector een eigen regeling heeft, kun je voor meer informatie over de TSB en de voorzieningen van Blij met Stofvrij het beste contact opnemen met Blij met Stofvrij (info@blijmetstofvrij.nl).

Erover praten?

Medewerkers die willen praten over werken met een allergie of het veranderen van werk, kunnen contact opnemen met ervaringsdeskundigen of een vertrouwenspersoon