Cover voor Allergisch, en dan?

Allergisch, en dan?

Blijven werken en loopbaanbegeleiding

Je hebt heel bewust gekozen voor je vak, en dan blijkt dat je een beroepsallergie hebt. In de bakkerijsector doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat je je werk kunt blijven doen. Als je een allergie hebt, kan het echter zijn dat je je werk anders moet aanpakken, of dat je moet uitkijken naar ander werk.

Aan het werk blijven met een beroepsallergie

Soms kun je met aanpassingen je werk blijven doen. Het is belangrijk dat je samen met je werkgever en bedrijfsarts de mogelijkheden bespreekt. Via het Informatiecentrum Grondstofallergie kun je daarover advies krijgen.

Loopbaan

Als je allergisch beroepsastma hebt, kan het zijn dat in het bedrijf waar je werkt geen passende oplossingen mogelijk zijn. Dan moet er gezocht worden naar een werkplek buiten het bedrijf, of buiten de branche.

De bakkerijsector heeft daarvoor een loopbaanvoorziening ingesteld. Deze voorziening kun je aanvragen. De Begeleidingscommissie Grondstofallergie (BCGA), een commissie van werkgevers en werknemers, beoordeelt de aanvragen. Dat doen ze aan de hand van het reglement.

Loopbaanvoorziening

Als je een loopbaanvoorziening krijgt, kun je gebruikmaken van Bureau Gerritsen. Samen met jou bekijken zij wat voor jou de volgende stap in je loopbaan kan zijn. Ze begeleiden en ondersteunen je intensief bij het vinden van nieuw en passend werk, waarin je je sterke kanten kunt gebruiken. In de flyer van Bureau Gerritsen lees je wat je van hun begeleiding kunt verwachten.

Kom ik in aanmerking voor de loopbaanvoorziening?

Het Informatiecentrum Grondstofallergie kan je vertellen of je voor de voorziening in aanmerking komt. Je hoort dan meteen wat de voorwaarden zijn en hoe je de voorziening aanvraagt.

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Per 1 januari 2023 is er de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De TSB:

  • is een financiële tegemoetkoming in de kosten waarmee mensen met een beroepsziekte vaak te maken krijgen en als teken van erkenning voor hun situatie;
  • geldt onder andere voor (oud-)werknemers of zelfstandigen met allergisch beroepsastma;
  • wordt betaald door de overheid en uitgevoerd door het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG, opent in nieuw venster).

Omdat de bakkerijsector een eigen loopbaanvoorziening heeft, kun je voor meer informatie over de TSB en de voorziening van Blij met Stofvrij het beste contact opnemen met Blij met Stofvrij (info@blijmetstofvrij.nl).

Erover praten?

Als je met iemand wilt praten over je allergie, over het werken met een allergie of het veranderen van werk, kun je contact opnemen met de ervaringsdeskundigen.