Cover voor Ervaringsdeskundigen en vertrouwenspersoon

Ervaringsdeskundigen en vertrouwenspersoon

Vertrouwelijk praten over allergie

Een beroepsallergie kan flinke impact hebben op iemands werk en leven. Als medewerkers daarover met iemand willen praten, kan dat. Er zijn ervaringsdeskundigen die zelf een allergie hebben ontwikkeld, en een vertrouwenspersoon met wie ze kunnen praten over het allergieonderzoek.

Ervaringsdeskundigen

Een ervaringsdeskundige kan adviseren en ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het nemen van maatregelen om het werk te kunnen blijven doen, maar ook als iemand het medisch advies heeft gekregen om ander werk te zoeken.   

De ervaringsdeskundigen zijn zelf bakker geweest en hebben een grondstofallergie ontwikkeld. De ervaringsdeskundige: 

  • biedt een luisterend oor;
  • informeert over bestaande instrumenten en de loopbaanvoorziening;
  • ondersteunt bij de voorbereiding van gesprekken met de werkgever;
  • helpt bij het maken van keuzes.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet met anderen gedeeld. Lees meer in de folder van de ervaringsdeskundigen.

Vertrouwenspersoon

Er is een vertrouwenspersoon met wie medewerkers vertrouwelijk kunnen praten over deelname aan het allergieonderzoek. Een allergie kan immers vergaande gevolgen hebben voor de manier waarop iemand leeft en werkt. Het is dus niet gek als een medewerker het spannend vindt om mee te doen aan een onderzoek naar grondstofallergie, of er vragen over heeft. Daarom heeft de Begeleidingscommissie Grondstofallergie een vertrouwenspersoon benoemd. Deze vertrouwenspersoon is goed op de hoogte van het allergieonderzoek en van de mogelijke gevolgen van grondstofallergie.

De vertrouwenspersoon voor het allergieonderzoek is mevrouw H. Konijnenberg: h.konijnenberg@bg.fnv.nl of 030 273 89 31.

Er is ook een vertrouwenspersoon voor andere zaken dan allergie, zoals ongewenste omgangsvormen. Daarvoor kunnen medewerkers contact opnemen met de algemene vertrouwenspersoon.