Cover voor Vitaal werken: duurzame inzetbaarheid en gezonde leefstijl

Vitaal werken: duurzame inzetbaarheid en gezonde leefstijl

Help medewerkers bij een gezonde leefstijl

De huidige samenleving vraagt veel van iedereen. De bakkerijsector staat onder druk en jij en je medewerkers kunnen ook thuis voor serieuze uitdagingen staan. Een gezonde leefstijl helpt om veerkrachtig te blijven. Daarmee draagt een gezonde leefstijl bij aan duurzame inzetbaarheid – van jezelf en je medewerkers.

Wat is leefstijl?

Leefstijl gaat onder andere over eten en bewegen. Ook onderwerpen als welzijn en zorgen voor jezelf horen hierbij. Denk aan stress, slapen, motivatie en begrip van en voor je directe omgeving. Al die zaken samen vormen je leefstijl. Ze hebben invloed op hoe lekker je in je vel zit. En als je je lekker voelt, ben je weerbaarder en veerkrachtiger.

Zo zorgt een gezonde leefstijl voor een goede basis. Iemand die regelmatig sport en beweegt, loopt bijvoorbeeld minder risico op blessures en allerlei ziektes. Hetzelfde geldt voor je mentale gezondheid: goed eten, voldoende slapen en ontspannen zorgen ervoor dat je gedurende de dag meer aankunt en bij tegenslag sneller herstelt.

Wat kun je als bedrijf doen voor een gezonde leefstijl?

  • Wijs je medewerkers op de informatie voor medewerkers over gezonde leefstijl op Bakbekwaam: Vitaal werken: gezonde leefstijl.
  • Praat eens als collega’s onder elkaar over leefstijl-onderwerpen. Je kunt elkaar zo inspireren: misschien zitten er ideeën bij die iemand anders ook eens kan proberen. Of misschien zijn er zelfs liefhebbers die samen een hardloop- of sportgroepje willen vormen (tip: sponsor ze met een sportshirt met de bedrijfsnaam).
  • Help medewerkers om gezonder te eten, bijvoorbeeld door fruit en melk aan te bieden en de frituurpan weg te halen.
  • Heb je medewerkers in de nachtdienst? Op Bakbekwaam vinden zij informatie over gezond nachtwerk, met onder andere een handig eetritme voor de nachtdienst.
  • Ontspanningsmomenten en pauzes zijn belangrijk om op te laden. Stimuleer medewerkers daarom om tijd te maken om te eten en even een rondje te lopen.
  • Ga eens na wat je kunt doen om medewerkers vaker op de fiets of lopend naar het werk te laten komen. Wat hebben ze daarvoor nodig? Kun je bijvoorbeeld zorgen voor een goede fietsenstalling?
  • Laat als leidinggevende merken dat je openstaat voor medewerkers die bijvoorbeeld aangeven dat de werkdruk (te) hoog is. Kijk voor meer informatie daarover op de pagina Gezond werken: voorkom werkdruk.
  • Heb je medewerkers van 60 jaar of ouder? Met de vitaliteitsregeling kunnen zij minder werken en zo het werk langer volhouden. Meer informatie en een duidelijke brochure vind je op: