Cover voor Loonberekeningsmodule bijgewerkt

Loonberekeningsmodule bijgewerkt

Per 1 juli 2023 zijn de salaristabellen voor de industriële en ambachtelijke bakkerij aangepast. Deze wijzigingen zijn nu ook doorgevoerd in de loonberekeningsmodule.

De loonafspraak die in juni 2023 is gemaakt voor de industriële bakkerij en de aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 voor de ambachtelijke bakkerij zijn daarmee verwerkt in de loonberekeningsmodule.

De geactualiseerde salaristabellen kun je ook inzien en downloaden op de pagina Cao Bakkersbedrijf.

Nieuws uit de branche