Cover voor Maximumloon premieafdracht 2022

Maximumloon premieafdracht 2022

Het maximumloon voor premieafdracht is per 1 januari 2022 vastgesteld op € 59.706 bruto per jaar. De onderhandelingen over de nieuwe cao lopen nog. De overige premiepercentages kunnen bij de werkgeversorganisaties NVB en NBOV opgevraagd worden.

De premie voor het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is jaarlijks 1% van de voor jouw onderneming geldende loonsom. Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf houdt het loonbegrip aan in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

Nieuws uit de branche