Cover voor Startersbijdrage voor werknemers

Startersbijdrage voor werknemers

Op deze aanvraag gelden de voorwaarden van de Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming.

Je kunt enkel een aanvraag doen over het jaar 2023. Dit kan dus niet met terugwerkende kracht over 2022 of eerder.

Hoe we omgaan met je gegevens, lees je in onze privacyverklaring.

Aanvraagformulier

Gegevens werknemer

Geboortedatum(Vereist)

Gegevens werkgever

Details aanvraag

Hidden
Het jaar waarover deze aanvraag gaat.
DD slash MM slash JJJJ

Toevoegen documenten

Voor deze aanvraag hebben wij de volgende bescheiden nodig.

Het is enkel mogelijk om pdf-bestanden te uploaden.
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 10 MB.

Wij zullen over gaan tot betaling van de startersbijdrage zodra ingesloten formulier volledig is ingevuld en genoemde bescheiden juist zijn ontvangen.

Handtekening(Vereist)
Ik verklaar de informatie juist en volledig te hebben ingevuld en dat er voldaan is aan de criteria zoals genoemd in de Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming