Cover voor Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Hulp bij ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen

In de Cao Bakkersbedrijf staat dat werkgevers en werknemers ongewenste omgangsvormen moeten tegengaan. Onder ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag valt bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld.

Als je te maken krijgt met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, of als je daarover vragen hebt, kun je gratis bellen met een vertrouwenspersoon van Arbo Unie.

Een vertrouwenspersoon kan helpen bij ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen in het bedrijf.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Als je contact opneemt met de vertrouwenspersoon, geef je aan dat de Cao Bakkersbedrijf op jou van toepassing is. Je kunt contact opnemen met:

Klacht indienen?

In de Cao Bakkersbedrijf staat ook dat je een klacht kunt indienen tegen een persoon die zich schuldig maakt aan ongewenste omgangsvormen. De klacht dien je in bij de Klachtencommissie:

Klachtencommissie Bakkersbedrijf
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
info@KlachtencommissieBakkersbedrijf.nl