Cover voor Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Hulp bij ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen

In de Cao Bakkersbedrijf (artikel 52) staat dat werkgevers en werknemers ongewenste omgangsvormen moeten tegengaan. Onder ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag valt bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld.

Als je te maken krijgt met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, of als je daarover vragen hebt, kun je gratis bellen met een vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon kan helpen bij ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen in het bedrijf.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Wanneer je contact opneemt met de vertrouwenspersoon, dien je aan te geven dat de Cao Bakkersbedrijf op jou van toepassing is. Op het gebied van ongewenste omgangsvormen kun je contact opnemen met:

Klachtencommissie

In de Cao Bakkersbedrijf staat ook dat je een klacht kunt indienen tegen een persoon die zich aan ongewenste omgangsvormen schuldig maakt. De klacht dien je in bij de Klachtencommissie:

Klachtencommissie Bakkersbedrijf
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
info@KlachtencommissieBakkersbedrijf.nl