Cover voor Gezond werken: werkdruk

Gezond werken: werkdruk

Werkdruk is meer dan veel werk in te weinig tijd. Als werkdruk lang duurt, kun je klachten krijgen. Het is daarom belangrijk dat de werkdruk niet te hoog wordt en niet te lang duurt. Op deze pagina lees je wat werkdruk is, wanneer het een probleem is, welke zaken kunnen zorgen voor werkdruk en wat je eraan kunt doen.

Wat is werkdruk?

Werkdruk is een combinatie van twee zaken:

 • Welke taken heb je in je werk? Dat noemen we de taakeisen.
 • Kun je die taken uitvoeren? En op welke manier kun je die taken uitvoeren? Dat noemen we de regelmogelijkheden.

De taakeisen en regelmogelijkheden moeten met elkaar in evenwicht zijn. Heb je te veel taken? Ben je niet goed in staat om je werk te doen, bijvoorbeeld omdat je niet voldoende bent opgeleid? Heb je weinig invloed op hoe je je werk doet? Dan kan een te hoge werkdruk ontstaan.

Om te zorgen dat de werkdruk niet te hoog wordt, heb je hulp van je leidinggevende nodig.

Wanneer is werkdruk een probleem?

 • Een beetje werkdruk is meestal geen probleem, als het maar niet te lang duurt.
 • Als werkdruk lang duurt en je geen tijd hebt om op te laden, ontstaat werkstress.
 • Door werkstress kunnen burn-outklachten ontstaan of kunnen mensen echt een burn-out krijgen. Maar liefst 17 van elke 100 werknemers in Nederland hebben last van burn-outklachten, dus dat komt best vaak voor.

Het is daarom belangrijk om te zorgen dat de werkdruk niet te hoog wordt. Daarvoor heb je hulp van je leidinggevende nodig. Je leidinggevende of werkgever kan maatregelen treffen om de werkdruk te verminderen.

Wat kan zorgen voor werkdruk en wat kun je eraan doen?

Als je het gevoel hebt dat de werkdruk in jouw bedrijf hoog is, kun je dat met je leidinggevende en collega’s bespreken. Hoe eerder jij en je collega’s dat bij de leidinggevende aangeven, hoe sneller er wat aan gedaan kan worden. Wil je weten welke zaken bij jou in het bedrijf invloed hebben op de werkdruk? Dan kun je het Werkdrukkompas (opent in nieuw venster) invullen.

Het is handig om te weten welke zaken kunnen zorgen voor werkdruk. Die zaken staan hieronder. Daarbij staat steeds uitgelegd wat het is, wanneer het een probleem kan zijn, en wat je eraan kunt doen.

Hoeveel werk in hoeveel tijd?

 • Wat het is: Hoeveel werk moet je doen en hoeveel tijd heb je daarvoor?
 • Wanneer is het een probleem: Te veel werk in te weinig tijd zorgt voor werkdruk.
 • Wat je eraan kunt doen: Praat met je leidinggevende over de hoeveelheid werk en de tijd die ervoor nodig is. Je leidinggevende of werkgever kan misschien zorgen dat dagen niet volgepland worden, zodat er tijd is om onverwacht werk te doen. Dat kan de werkdruk verminderen.

Is alles duidelijk?

 • Wat het is: Is duidelijk wat je precies moet doen, wat de kwaliteitseisen zijn en wat het eerst moet gebeuren?
 • Wanneer is het een probleem: Als deze punten niet duidelijk zijn, dan zorgt dat voor extra druk, omdat je niet weet waar je aan moet voldoen.
 • Wat je eraan kunt doen: Vraag bij je leidinggevende om duidelijkheid over de taken, de eisen en wat het eerst af moet.

Is het haalbaar?

 • Wat het is: Hoe moeilijk is het werk, ben je daarvoor voldoende opgeleid, heb je het gevoel dat je het werk kunt uitvoeren en is duidelijk wat de manier van werken is?
 • Wanneer is het een probleem: Als werk te moeilijk is of voelt, of je weet niet precies hoe het moet, dan zorgt dat voor extra druk.
 • Wat je eraan kunt doen: Praat met je leidinggevende over hoe moeilijk je het werk vindt. Je kunt bijvoorbeeld om begeleiding of een cursus vragen, of om een duidelijk stappenplan om het werk uit te voeren.

Hoe zeker is je werk?

 • Wat het is: Ben je onzeker over je werk, bijvoorbeeld door een reorganisatie of doordat je baan niet zeker is?
 • Wanneer is het een probleem: Als je onzeker bent over je baan of werk, kun je het gevoel hebben dat je extra goed je best moet doen, en dat zorgt voor meer druk.
 • Wat je eraan kunt doen: Praat met je leidinggevende en leg uit dat de onzekerheid zorgt voor extra druk.

Hoe is de relatie met je leidinggevende en collega’s?

 • Wat het is: Hoe is de sfeer in het bedrijf? Springen je collega’s en leidinggevenden bij als dat nodig is om het werk af te krijgen? Krijg je steun van je leidinggevende en collega’s, kun je goed met je leidinggevende en collega’s overweg, kun je op je werk praten over lichamelijke of psychische klachten, en kun je je eigen ideeën laten horen?
 • Wanneer is het een probleem: Als de sfeer in het bedrijf niet prettig is, of wanneer je minder goed met je leidinggevende of collega’s overweg kunt, zorgt dat voor meer druk. Als collega’s en leidinggevenden niet of weinig (kunnen) bijspringen, kan dit ook zorgen voor extra druk.
 • Wat je eraan kunt doen: Praat met je leidinggevende of collega’s, of met een andere leidinggevende als je liever niet met je eigen leidinggevende praat, en geef aan dat je het lastig vindt om over bepaalde zaken te praten. Daarnaast kan teamwork de werkdruk verminderen, dus praat eens met je collega’s en leidinggevende over hoe jullie dit samen zouden kunnen aanpakken.

Wat kun je zelf bepalen?

 • Wat het is: In welke mate kun je zelf bepalen wanneer je een taak doet en op welke manier?
 • Wanneer is het een probleem: Als je niet zelf kunt bepalen wanneer en hoe je iets doet, kan dit zorgen voor extra druk.
 • Wat je eraan kunt doen: In de bakkerij is het vaak lastiger om dit zelf te bepalen, omdat het werk volgens een bepaalde planning moet verlopen. Je kunt wel vragen of je mag meedenken over hoe het werk gepland wordt. Je leidinggevende of werkgever kan misschien zorgen dat dagen niet volgepland worden, zodat er tijd is om onverwacht werk te doen. Dat kan de werkdruk verminderen.

Industriële bakkerij: arbocatalogus

Werk je in een industriële bakkerij? Dan staat in de arbocatalogus voor de industriële bakkerijen meer informatie over wat je werkgever kan doen om werkdruk te verminderen. Kijk op arbocatalogusbakkerij.nl (opent in nieuw venster).