Cover voor Persoonlijke opleidingsvoucher

Persoonlijke opleidingsvoucher

Vergoeding voor opleiding, training of cursus

Een leven lang leren loont! Daarom is er voor medewerkers in de bakkerijsector de persoonlijke opleidingsvoucher. De voucher biedt een vergoeding voor een opleiding, training of cursus.

 • Je ontvangt een vergoeding van € 200 als je fulltime in dienst bent.
 • Parttimers ontvangen een evenredig gedeelte van dit bedrag, dus bijvoorbeeld € 100 als je de 50% van het fulltime aantal uren werkt.
 • De vergoeding is een bijdrage in de kosten van een opleiding, training of cursus.

De persoonlijke opleidingsvoucher is een initiatief van werknemersverenigingen CNV en FNV en de werkgeversverenigingen NVB (industriële bakkerijen) en NBOV (ambachtelijke bakkerijen). De afspraken hierover liggen vast in de Cao Bakkersbedrijf.

Voorwaarden persoonlijke opleidingsvoucher

 • De persoonlijke opleidingsvoucher geldt voor alle werknemers in dienst van een (banket)bakkersbedrijf volgens de Cao Bakkersbedrijf.
 • De vergoeding kun je gebruiken voor opleidingen, trainingen of cursussen waardoor je kunt groeien in je (toekomstig) werk, binnen of buiten de (banket)bakkerij.
 • Het bestuur van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf bepaalt na ontvangst van het aanvraagformulier of de opleiding, training of cursus een toegevoegde waarde heeft voor de arbeidsmarkt.
 • 1 voucher per opleiding, training of cursus per werknemer.
 • Aanvang opleiding, training of cursus is in het cursusjaar 2023/2024.
 • De voucher geldt niet naast of bovenop gesubsidieerde opleidingen, trainingen of cursussen.
 • Na bevestiging van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB) vermeldt je werkgever de persoonlijke opleidingsvoucher als een gerichte vrijstelling in de salarisadministratie.
 • Het SFB stelt vast dat de opleiding, training of cursus is gevolgd (bewijs van deelname).
 • Uitbetaling vindt plaats na aanleveren van de factuur of het bewijs van deelname. Wanneer je de factuur of bewijs van deelname niet binnen 6 maanden na afronding van de opleiding, training of cursus aanlevert, heb je geen recht meer een vouchervergoeding.
 • Je persoonlijke gegevens worden niet met andere organisaties of bedrijven gedeeld, behalve met je werkgever, en voor controlewerkzaamheden van de accountant van je werkgever en de Belastingdienst. Zie daarvoor ook het privacystatement.
 • Je persoonlijke gegevens worden alleen voor de uitvoering van de regeling Persoonlijke opleidingsvoucher gebruikt en niet voor andere doeleinden, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk (per e-mail) toestemming verleent.

Aanvragen

Je vraagt de persoonlijke opleidingsvoucher samen met je werkgever aan via het aanvraagformulier hieronder.