Cover voor Allergieonderzoek

Allergieonderzoek

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het allergieonderzoek in de bakkerijsector is gratis: de sector betaalt de kosten. Het Informatiecentrum Grondstofallergie regelt alles rondom het allergieonderzoek, zoals het versturen van vragenlijsten en uitslagen, en de vergoedingen voor reiskosten en verletkosten. Dit informatiecentrum is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector.

De stappen van het allergieonderzoek

 1. Een medewerker van het Informatiecentrum Grondstofallergie overlegt met je werkgever welke medewerkers worden blootgesteld aan meelstof.
 2. Als jij wordt blootgesteld aan meelstof, ontvang je een envelop met een vragenlijst en aanvullende informatie. 
 3. Je kunt de vragenlijst op papier of via internet invullen en versturen. De papieren vragenlijst verstuur je naar de bakkerspolikliniek.
 4. Je ontvangt de uitslag per brief. De uitslag kan zijn:
  • Laag risico: over 4 jaar krijg je weer een vragenlijst.
  • Middelhoog risico: een medewerker van de bakkerspolikliniek belt je om extra vragen te stellen. Daarna wordt besloten of verder onderzoek nodig is of dat je over 4 jaar weer een vragenlijst krijgt.
  • Hoog risico: je krijgt het verzoek om een afspraak te maken bij de polikliniek.
 5. Is aanvullend onderzoek nodig? Dan maak je een afspraak op de polikliniek. Je krijgt een brief met de gegevens van de afspraak en informatie over het onderzoek.
  • Het medisch onderzoek bestaat uit een gesprek met een arts, een bloedprik en longfunctieonderzoek (blaastesten). Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur.
  • Afhankelijk van de resultaten kan het nodig zijn om enige tijd zelf je longfunctie te registreren, thuis en op het werk. Daarvoor krijg je een blaasmeter (piekstroommeter) mee.
  • Daarna volgt een tweede bezoek aan de polikliniek. De arts bespreekt de resultaten van het onderzoek met je. Jij en je huisarts ontvangen een schriftelijk verslag. Je bedrijfsarts krijgt het verslag als je daarvoor toestemming geeft.
 6. De uitslag van het allergieonderzoek kan zijn:
  • Je hebt geen allergie. Je krijgt de bevestiging via het Informatiecentrum Grondstofallergie en je krijgt over 4 jaar weer een vragenlijst.
  • Je hebt mogelijk een allergie. Meestal krijg je het advies om na een bepaalde periode terug te komen op de polikliniek.
  • Je hebt een allergie. De arts van de polikliniek stuurt, in overleg met jou, de informatie naar je bedrijfsarts. Als je het goed vindt, wordt de uitslag doorgegeven aan het Informatiecentrum Grondstofallergie. Zij informeren je over de loopbaanvoorziening in de bakkerijsector. Daarover lees je meer op Allergisch, en dan?

Contact

Je kunt het Informatiecentrum Grondstofallergie bereiken op 0317 47 12 25, of via het contactformulier.