Cover voor Ervaringsdeskundigen en vertrouwenspersoon

Ervaringsdeskundigen en vertrouwenspersoon

Vertrouwelijk praten over allergie

Een beroepsallergie kan een flinke impact hebben op je werk en leven. Als je daarover met iemand wilt praten, kan dat. Er zijn ervaringsdeskundigen die zelf een allergie hebben ontwikkeld, en een vertrouwenspersoon met wie je kunt praten over het allergieonderzoek.

Ervaringsdeskundigen

Je bent niet de eerste die zijn werk opnieuw moet vormgeven, binnen of buiten de bakkerijsector. Dan is het fijn om met iemand te praten die dit ook heeft meegemaakt. Een ervaringsdeskundige kan je adviseren en ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het nemen van maatregelen om je werk te kunnen blijven doen. Maar ook als je het medisch advies hebt gekregen om ander werk te zoeken.  

De ervaringsdeskundigen zijn zelf bakker geweest en hebben een grondstofallergie ontwikkeld. Aan de hand van hun eigen situatie kunnen ze vertellen welke mogelijkheden er zijn, kritische vragen stellen over de keuzes die je moet maken, en je wijzen op mogelijke gevolgen. De ervaringsdeskundige: 

  • biedt een luisterend oor;
  • informeert over bestaande instrumenten en de loopbaanvoorziening;
  • ondersteunt bij de voorbereiding van gesprekken met je werkgever;
  • helpt bij het maken van keuzes.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet met anderen gedeeld.

Contact met ervaringsdeskundigen

Vertrouwenspersoon

Wil je een vertrouwelijk gesprek over je deelname aan het allergieonderzoek? Dan kun je een afspraak maken met de vertrouwenspersoon.

Een allergie is namelijk niet zomaar iets. Dat kan vergaande gevolgen hebben voor de manier waarop je leeft en werkt. Het is dus niet gek als je het spannend vindt om mee te doen aan een onderzoek naar grondstofallergie, of als je er vragen over hebt. Daarom heeft de Begeleidingscommissie Grondstofallergie een vertrouwenspersoon benoemd. Deze vertrouwenspersoon is goed op de hoogte van het allergieonderzoek en van de mogelijke gevolgen van grondstofallergie. Ze helpt je graag op weg. Als het nodig is, brengt ze je in contact met een vakbond, het Informatiecentrum Grondstofallergie of andere deskundige hulp.

De vertrouwenspersoon voor het allergieonderzoek is mevrouw H. Konijnenberg: h.konijnenberg@bg.fnv.nl of 030 273 89 31. Wil je andere zaken dan allergie met een vertrouwenspersoon bespreken, zoals ongewenste omgangsvormen? Neem dan contact op met de algemene vertrouwenspersoon.