Cover voor Nieuwe Cao Bakkersbedrijf 2021-2023

Nieuwe Cao Bakkersbedrijf 2021-2023

Looptijd 1 juni 2021 - 1 juni 2023

Er is een nieuwe Cao Bakkersbedrijf. De achterbannen van werkgevers hebben met het voorliggende voorstel ingestemd. Hoewel de vakbondsleden van FNV en CNV zich in meerderheid niet konden vinden in het voorliggende voorstel, hebben de kaderleden van de vakbonden, verenigd in de bedrijfstakraad van het FNV en in de cao-commissie van het CNV, toch ingestemd met dit voorliggende voorstel. Dit nadat was komen vast te staan dat er geen draagvlak was om betere afspraken af te dwingen.

De cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 juni 2021 en heeft een looptijd tot 1 juni 2023. Nu alle partijen hebben ingestemd zal het akkoord worden omgezet naar cao-teksten en wordt het proces van het algemeen verbindend verklaren van de cao bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingezet.

Nieuws uit de branche