Cover voor Regionale subsidies voor trainingen

Regionale subsidies voor trainingen

Als een training, workshop of opleiding aan de voorwaarden voldoet, kun je subsidie krijgen. Er zijn specifieke regelingen voor de bakkerijbranche en landelijke regelingen en subsidies. Ondernemers en medewerkers kunnen in verschillende regio’s en gemeenten ook gebruikmaken van verschillende regionale subsidieregelingen.

Stichting Bakkracht inventariseert de regelingen voor regionale subsidies en zet deze op de lijst hieronder. Deze lijst is nog niet volledig en wordt regelmatig aangevuld. Maak jij gebruik van een regionale subsidie die nog niet in de lijst staat? Geef deze dan door via info@bakkracht.nl, zodat andere bedrijven in de regio ook van de regeling kunnen profiteren.

Overzicht regionale subsidies

Brabant: Brabant leert

Brabant Leert (opent in nieuw venster) helpt alle werkende Brabanders die zich willen laten om- of bijscholen met informatie, een groot aanbod van (online) scholing en het geven van persoonlijk advies en begeleiding. Het platform geeft direct en onbeperkt toegang tot cursussen, trainingen en opleidingen voor alle inwoners van de provincie Noord-Brabant. Deze worden aangeboden door online scholingsaanbieders, brancheorganisaties, de Brabantse ROC’s, hogescholen en in de toekomst ook de universiteiten. Het grootste deel van het aanbod is gratis met behulp van diverse regelingen, waaronder NL Leert Door.

Groningen en Noord-Drenthe: Werk in Zicht

Werk in Zicht (opent in nieuw venster) is een regeling voor de bekostiging van niet-gestandaardiseerde maatwerktrajecten voor werkzoekenden uit de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De scholing dient als voorbereiding op banen die gericht zijn op de herstelopgave in de aardbevingsgemeenten. De aanvraag wordt gedaan door de betrokken accountmanager van gemeente of UWV.

Limburg: Limburg Leert

Limburg Leert (opent in nieuw venster) helpt alle werkende Limburgers die zich willen laten om- of bijscholen met informatie, een groot aanbod van (online) scholing en het geven van persoonlijk advies en begeleiding. Het platform geeft direct en onbeperkt toegang tot cursussen, trainingen en opleidingen voor alle inwoners van de provincie Limburg. Deze worden aangeboden door (online) scholingsaanbieders, brancheorganisaties, de Limburgse ROC’s en hogescholen. Het grootste deel van het aanbod is gratis of gedeeltelijk gesubsidieerd met behulp van diverse regelingen, waaronder NL Leert Door.

Rotterdam: scholingsvouchers

Rotterdammers die zich willen omscholen, herscholen of bijscholen naar werk waar veel vraag naar is, kunnen voor maximaal € 2.500 een beroep doen op het Rotterdams Scholingsfonds (opent in nieuw venster).

Twente: Twents Fonds voor Vakmanschap

Werkenden, zzp’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, bij- of herscholen in een vakrichting tot en met mbo-niveau 4, kunnen via het Twents Fonds voor Vakmanschap (opent in nieuw venster) een opleidingscheque ter waarde van maximaal € 2.500 aanvragen om scholing te bekostigen.

Zwolle: Upgrade jezelf

Upgrade jezelf (opent in nieuw venster) helpt werkgevers te investeren in werknemers en zzp’ers in zichzelf. Naast inspirerende verhalen, handige tools én een netwerk van specialisten biedt Upgrade jezelf een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle, een fonds voor de cofinanciering van vakinhoudelijke, functiegerichte of transitieopgaven gerichte her-, bij- en omscholing van werknemers.

Zwolle: Groei Vooruit

Groei Vooruit (opent in nieuw venster) is een initiatief in de Regio Zwolle van 20 gemeenten, 4 provincies en het Rijk in samenwerking met partners als FNV, CNV, VNO-NCW, MKB-Nederland Regio Zwolle, onderwijsinstellingen, Leerwerkloket, SBB, Randstad en het UWV. Dit initiatief is bedoeld voor alle inwoners. Voor werkgevers die hun medewerkers willen bij- of omscholen is er Upgrade jezelf (opent in nieuw venster).

Gemeentelijke regelingen

De toepassing van de instrumenten van de Participatiewet kunnen verschillen per gemeente. Gemeenten hebben beleidsvrijheid en bepalen op basis van maatwerk wat iemand aan (financiële) ondersteuning nodig heeft. Daarnaast verschilt het in hoeverre gemeenten aanvullende instrumenten, zoals scholing, toepassen voor doelgroepen die onder de Participatiewet vallen.

Regionale Leerwerkloketten

Het Leerwerkloket helpt en adviseert werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over bijvoorbeeld omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan bij het Leerwerkloket terecht. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en het UWV. Er zijn 35 Leerwerkloketten (opent in nieuw venster) verspreid over het hele land.