Bakkerij Borgesius

Subsidies voor trainingen

Voor trainingen, workshops en opleidingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kun je subsidie krijgen. In de bakkerijbranche subsidieert het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf specifieke trainingen, en is er de opleidingsvoucher. Ook zijn er de STAP-regeling, de SLIM-subsidie, FIT 2030, de specifieke regeling Tel mee met Taal, en het Levenlanglerenkrediet. Daarnaast zijn er verschillende regionale subsidieregelingen.

Subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

  • Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf subsidieert verschillende trainingen voor de ambachtelijke en industriële bakkerij.
  • Om gebruik te maken van deze subsidie, moet de werkgever afdragen aan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.
  • Bij de trainingen in het overzicht op deze website is vermeld wanneer een training, cursus of workshop wordt gesubsidieerd door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Persoonlijke opleidingsvoucher

  • In 2018 hebben de cao-partijen een persoonlijke opleidingsvoucher aangeboden aan alle medewerkers die in dienst zijn van een (banket)bakkersbedrijf.
  • De voucher bedraagt € 200 bij een fulltimedienstverband. Parttimers ontvangen een evenredig gedeelte van dit bedrag.
  • De voucher kan worden gebruikt voor opleidingen, trainingen of cursussen waardoor medewerkers kunnen groeien in hun (toekomstig) werk binnen of buiten de bakkerij.

STAP-regeling en STAP-budget

  • De STAP-regeling liep tot en met 31 december 2023. Er komen geen nieuwe aanvraagrondes meer in 2024.
  • De STAP-subsidie bedraagt € 1.000 per medewerker per jaar en verving de scholingsaftrek inkomstenbelasting. Deze scholingsaftrek is vervallen per 1 januari 2022.
  • Medewerkers kunnen één keer per jaar een opleiding volgen met gebruik van de STAP-regeling.
  • Om in aanmerking te komen voor vergoeding, moeten opleidingen OCW-erkend zijn. De aanbieder van de opleiding kan je vertellen of de opleiding in aanmerking komt voor STAP-subsidie.

FIT 2030

FIT staat voor Food in Transitie. FIT 2030 (opent in nieuw venster) stimuleert ontwikkelen en arbeidsmobiliteit, onder andere met programma’s voor goed werkgeverschap en een leven lang ontwikkelen van medewerkers. Deze programma’s worden deels gesubsidieerd vanuit de MDIEU-regeling.

SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers. In de regeling zijn vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen. Deze kun je vinden op de menukaart SLIM (opent in nieuw venster).

Levenlanglerenkrediet

Met het Levenlanglerenkrediet (opent in nieuw venster) kun je geld lenen voor een opleiding als je niet in aanmerking komt voor de reguliere studiefinanciering. Daarvoor moet je jonger dan 56 jaar zijn en moet de opleiding voldoen aan de voorwaarden.

Tel mee met Taal

Tel mee met Taal (opent in nieuw venster) biedt werkgevers jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.