Instructiefilmpjes ORBA

Bekijk hoe het werkt

In de zes instructiefilmpjes hieronder wordt uitgelegd hoe je het ORBA-systeem in je onderneming kunt toepassen. Deze filmpjes zijn ook interessant voor je eventuele adviseurs, zoals je boekhouder of accountant. Zo zijn ook zij op de hoogte van de indeling van bedrijfsfuncties in de salarisschalen.

1. Introductie ORBA

ORBA is een methode om functies te beschrijven, onderling op niveau met elkaar te vergelijken en te koppelen aan salarisschalen. Bekijk een korte uitleg over ORBA, het functiewaarderingsysteem voor de bakkerijsector.

2. Functieomschrijving

In het filmpje Functieomschrijving zie je wat een functieomschrijving is en hoe je bij het opstellen ervan de referentiefuncties uit de cao kunt gebruiken.

3. Functie-indeling

In het filmpje Functie-indeling zie je hoe je een bedrijfsfunctie kunt koppelen aan een salarisschaal.

4. Salarisberekening: de aanpak

In het filmpje Salarisberekening zie je hoe je op basis van de salarisschaal het salaris van je medewerker berekent.

5. Salarisberekening: twee voorbeelden

In het filmpje Salarisberekening: twee voorbeelden wordt aan de hand van twee rekenvoorbeelden toegelicht hoe je op basis van de salarisschaal het salaris van je medewerker berekent.

6. Bezwaar en beroep

Als je werknemer het niet eens is met zijn functieomschrijving of indeling in de salarisschaal, kan hij bezwaar maken. Dan ga je samen in goed overleg op zoek naar een oplossing. In Bijlage F van de CAO staan voorschriften voor de manier waarop overleg en behandeling van het geschil in het bedrijf moet plaatsvinden. Het filmpje Bezwaar en beroep laat in het kort zien hoe dat werkt.

Instructiefilmpjes ORBA

  • Introductie ORBA

  • Functieomschrijving

  • Functie-indeling

  • Salarisberekening: de aanpak

  • Salarisberekening: twee voorbeelden

  • Bezwaar en beroep