Cover voor Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

Bakbekwaam is het informatieplatform van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB).

Het SFB stopt in zijn huidige vorm per 1 augustus 2025. Op dit moment werken bestuur en secretariaat van het SFB aan een afbouwplan. In 2024 wordt het bestaande beleid nog zoveel mogelijk uitgevoerd.

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

In de Cao Bakkersbedrijf staat in artikel 53 de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB) genoemd. Het SFB is opgericht door de sociale partners in de sector: FNV, CNV, NBOV en NVB.

 • Het SFB ondersteunt bij het optimaliseren van de arbeidsmarkt en het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen.
 • Daarbij kijkt het SFB naar alles dat met de arbeidsmarkt te maken heeft: werk, opleiding, ontwikkeling, mobiliteit, gezondheid, veiligheid.
 • Dat doet het SFB, omdat het belangrijk is dat de bakkerijsector voldoende medewerkers heeft: medewerkers die goed zijn opgeleid en veilig en gezond hun werk kunnen doen.

Over het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

 • In de bakkerijsector werken ongeveer 40.000 mensen bij zo’n 2.500 bedrijven.
 • De Cao Bakkersbedrijf bepaalt dat werkgevers elk jaar 1% over de loonsom van de medewerkers afdragen aan het SFB.
 • Het SFB zorgt voor regie van het arbeidsmarktbeleid, en dat dit beleid wordt uitgevoerd. Dit doet het SFB via de Stichting Bakkracht en Veilig en Gezond in het bakkersbedrijf. Zij coördineren de uitvoering van de activiteiten.

Het geld dat bedrijven afdragen aan het SFB, gebruikt het SFB om doelen te bereiken die de arbeidsmarkt gezond houden, zodat:

 • werkgevers nu en in de toekomst kunnen rekenen op voldoende geschikte medewerkers in de bakkerijsector;
 • werknemers zich nu en in de toekomst prettig voelen in hun werk, omdat ze voldoende zijn toegerust om hun werkzaamheden uit te voeren en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun werk en loopbaan.

Wat doet het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf?

Het SFB kent subsidies toe aan projecten of activiteiten die binnen zijn doelstellingen passen:

 • arbeidsverhoudingen
 • naleving van de arbeidsvoorwaarden/cao
 • arbeidsomstandigheden en arbobeleid
 • optimale werking van de arbeidsmarkt in het bakkersbedrijf

Subsidievoorwaarden en subsidiebestek

 • Het SFB kent subsidies toe voor projecten of activiteiten die bij de doelstellingen van het fonds passen. Hiervoor gelden de Algemene subsidievoorwaarden Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.
 • Voor de toekenning en het beheer van subsidies gebruikt het bestuur van het SFB een subsidiebestek. Dit subsidiebestek bevat een samenvatting van alle voorwaarden en voorschriften voor een subsidieverzoek, de uitvoering, verantwoording en aanvullende rechten en plichten.

Bestuursleden Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

 • Marco Bijl, onafhankelijk voorzitter
 • Gé Hendricksen, vicevoorzitter
 • Wim Kannegieter, plaatsvervangend bestuurslid, penningmeester
 • Anna Galenkamp, voorzitter
 • Ruud van Erp, bestuurslid
 • Evert-Jan van de Mheen, bestuurslid
 • Roland van Dam, bestuurslid
 • Daniëlle Uljee, bestuurslid
 • Marie-Hélène Zengerink, plaatsvervangend bestuurslid
 • Chris van Bokkum, onafhankelijk secretaris

Adres

Sociaal Fonds Bakkersbedrijf
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
013 594 41 86
info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl