Cover voor Stichting Bakkracht

Stichting Bakkracht

Opleiden en ontwikkelen

In de bakkerijbranche zijn goed opgeleide medewerkers nodig. Daarom is het belangrijk om te investeren in ontwikkeling en behoud van medewerkers, en in meer instroom van medewerkers. Dat zijn alle organisaties in de branche met elkaar eens. Er zijn dan ook veel en goede projecten die opleiden en ontwikkelen willen stimuleren, maar er was nog geen centrale aanpak. Om dit te realiseren, is de Stichting Bakkracht opgericht.

De wens vanuit de branche is:

 • een duidelijke visie op en een duidelijk beleid voor opleiden en ontwikkelen in de bakkerijbranche;
 • een breed gedragen en gestructureerde coördinatie en uitwerking van dat beleid;
 • samenwerken en de krachten bundelen, om dubbele initiatieven te voorkomen.

Wat is de visie van de bakkerijbranche op leren en ontwikkelen?

 • De bakkerijbranche is gericht op duurzame inzetbaarheid en bevorderen van een blijvende leeromgeving voor medewerkers.
 • De bakkerijbranche is een branche met voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers en ondernemers, die zorgen dat hun kennis en vaardigheden toekomstbestendig zijn.
 • In de bakkerijbranche is een leven lang ontwikkelen belangrijk. De branche heeft een bepalende rol en verantwoordelijkheid bij de noodzakelijke inhoud en vorm van zowel het regulier (beroeps)onderwijs als de bij- en omscholing. Samenwerking tussen de branche en de opleiders is daarbij van groot belang.

Om bovenstaande visie binnen nu en 2025 te realiseren, zijn een heldere en meetbare strategie en beleid van belang, zowel op jaarbasis als op langere termijn (2021-2025). 

Wat doet de Stichting Bakkracht?

De Stichting Bakkracht:

 • ontwikkelt visie op en beleid voor opleiden en ontwikkelen in de bakkerijbranche;
 • zorgt ervoor dat het beleid wordt gerealiseerd;
 • stimuleert, coördineert en regisseert de uitvoering van het beleid.

Tot en met 2025 gaat het dan vooral om:

 • Ontwikkelen van een regionale aanpak om te voldoen aan de behoefte aan (zij)instroom en vervanging van medewerkers.
 • Vertalen van de visie op opleiden en ontwikkelen van de branche naar een bedrijfsvisie op de ontwikkeling van medewerkers in een lerende organisatie, aan de hand van een bedrijfsontwikkelplan.
 • Borgen van de kwaliteit van trainingen en opleidingen.
 • Stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers door financiering of subsidies en door informatie over opleidingen en trainingen op één centrale plek beschikbaar te maken.